Hyppää pääsisältöön

TUPin Vuoden Kirja purkaa työelämää koskevia yksinkertaistuksia

Julkaistu 4.12.2021
Tampereen yliopisto
Kukkakimppu ja Pirstoutuvatko työurat -niminen kirja pöydällä.
TUPin Vuoden Kirjaksi valittiin tällä kertaa Satu Ojalan ja Pasi Pyöriän toimittama kokoomateos Pirstoutuvatko työurat? Teollisuusalat talouden ja teknologian murroksissa.

Tampere University Pressin Vuoden Kirja 2020 on Satu Ojalan ja Pasi Pyöriän toimittama kokoomateos Pirstoutuvatko työurat? Teollisuusalat talouden ja teknologian murroksissa. Yliopistonlehtori Satu Ojala ja yliopistonlehtori Pasi Pyöriä työskentelevät Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Teoksen kirjoittajakuntaan kuuluvat lisäksi Esa Jokinen, Liudmila Lipiäinen ja Katri-Maria Järvinen Tampereen yliopistosta sekä Aart-Jan Riekhoff Eläketurvakeskuksesta. Vuoden Kirja julkistettiin Tampereen Kirjafestareilla 4. joulukuuta.

Voittajan valitsi professori Veli-Matti Värri. Hän perustelee valintaa seuraavasti:

Kirja on erinomaisesti toimitettu kokonaisuus. Kirjoittajien yhteiskuntatieteellisiä näkökulmia yhdistävät vahva historiatietoisuus ja yhteiskuntateoreettisesti valistunut empiiristen tutkimusmetodien hallinta. Selkeä kieli ja konstailematon tyyli kutsuvat lukijoiksi muitakin kuin työelämän tutkijoita ja työvoimaviranomaisia. Kirjoittajat purkavat useita työelämää koskevia yksinkertaistuksia ja ennakkokäsityksiä taustoittaen samalla monien niin sanottujen ikuisuusongelmien juuria. He ennakoivat tulevaisuuden työurien ja globaalin kapitalismin keskinäistä ”dynamiikkaa” teknologisessa murroksessa, ja ehdottavat myös joitakin poliittisia ratkaisuja ja aloitteita valistuneelle kansalaiskeskustelulle. Huoli työn tulevaisuudesta on yhteinen. Kirja sopii kaikille ”yhteiskuntatieteellisesti lukutaitoisille”, mutta erityisen hyödyllistä luettavaa se on poliittisille päättäjille ja viranhaltijoille, joilla on vaikutus-, päätös- ja hallintovaltaa työelämäämme.

TUPin Vuoden Kirja on valittu jo vuodesta 2008 lähtien. Kunniamaininnalla Tampere University Press haluaa kiittää ansioituneita tiedekirjantekijöitä. Ehdokkaina oli tällä kertaa neljä esikarsinnassa valikoitunutta 2020 julkaistua TUPin kirjaa.

Edellisvuosina palkitut teokset:

2019 Outi Autti ja Veli-Pekka Lehtola (toim.): Hiljainen vastarinta
2018 Päivi Vartiainen, Marja Koskela ja Pirkko Pitkänen: Sairaanhoitajia Filippiineiltä: Näkökulmia kestävään kansainväliseen rekrytointiin
2017 Heikki Uimonen, Meri Kytö ja Kaisa Ruohonen (toim.): Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat

Tampere University Press on ihmistieteisiin keskittynyt Open Access -kustantaja. Se on perustettu vuonna 1994 ja siirtyi ensimmäisenä suomalaisena kirjankustantajana Open Access -julkaisumalliin vuonna 2016. Tampere University Pressin kirjat ovat avoimesti saatavilla esimerkiksi Trepo-julkaisuarkistossa ja OAPEN Libraryssa.


Lisätietoja:
www.tuni.fi/tup