Hyppää pääsisältöön

Riippuvuudet ja niiden hoito (TreAdd)

Tampereen yliopisto
KärkialueTerveys, Yhteiskunta

Sosiaalityön tutkijoista koostuvan TreAdd-tutkimusryhmän fokuksessa ovat riippuvuudet, niiden hoito ja hoidon vaikuttavuus.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Siitä huolimatta, että päihteet ovat mukana monissa sosiaalityön asiakkaiden ongelmissa, päihteisiin keskittyvää sosiaalityön tutkimusta tehdään Suomessa varsin vähän. Tampereen yliopistossa päihdetutkimusta on kuitenkin tehty 1990-luvun alusta lähtien. Tutkimusteemat ovat miltei poikkeuksetta kietoutuneet konkreettisella tavalla päihdeongelmien hoitoon ja toipumiseen. Esimerkkeinä voidaan mainita alkoholistien kognitiivisten häiriöiden vaikutus hoitosisältöjen omaksumiseen, erilaiset toipumisreitit alkoholiongelmista sekä asiakkaan muutosvalmiuden merkitys hoidon jatkuvuuden kannalta. Päihdehuollon työntekijöiden toiminta ja yhteistyösuhde ovat niin ikään olleet tutkimuskohteena.

Päihdehoidon tuloksellisuuden edistäminen on ollut yrityksistä huolimatta haastavaa ja hoidon tuloksellisuuden kehittämiseen on peräänkuulutettu uusia strategioita. Ryhmän tavoitteena on tuottaa vaikuttavuustutkimuksen keinoin tietoa hoidon kehittämiseksi ja sillä on käytännön sovellusmahdollisuuksia myös terapeuttien kouluttamisessa. Uudemmat projektit keskittyvät asiakkaiden toiveikkuuteen ja pystyvyysodotuksiin ja niiden vaikutukseen hoidon tuloksellisuuteen sekä päihdeongelmaisten oikeuteen saada tarvitsemaansa hoitoa palvelujärjestelmässä. Teemme jatkuvasti tutkimusyhteistyötä päihdehuollon kentän eri toimijoiden sekä muiden riippuvuustutkijoiden kanssa monitieteisellä otteella.

Tutkimuksen kohteeksi asetetaan joko riippuvuusongelmainen asiakas, työntekijä, hoidon prosessit tai näiden erilaiset yhdistelmät. Hoidon vaikuttavuuden tutkimus edellyttää usein pitkiä seurantatutkimusasetelmia, jotka ovatkin ryhmän tutkimuksille tyypillisiä. Metodisesti ryhmä kiinnittyy sekä kvantitatiiviseen että kvalitatiiviseen tutkimusotteeseen ja sen metodologista lähestymistapaa voidaankin pitää eklektisenä, jossa erilaisilla menetelmillä on sijansa jopa samankin yksittäisen tutkimuksen sisällä.

Yhteyshenkilöt

Ryhmän tutkijajäsenet 2020: Dosentti Katja Kuusisto, yliopisto-opettaja Eeva Ekqvist, yliopistonlehtori Kirsi Günther (Turun yliopisto), tutkija Arja Ruisniemi, professori Laura Kalliomaa-Puha, tutkija Johanna Ranta