Hyppää pääsisältöön

Katja Kuusisto

professori, TRANSFORM-tutkimusalustan johtaja

Oma esittely

Sosiaalityön dosentti, Jyväskylän yliopisto

Kuusisto johtaa sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa TreAdd-tutkimusryhmää.

Osaamisalueiden kuvaus

Päihteet, päihdehoito
Päihdehoidon vaikuttavuus
Päihdeongelmista toipuminen, spontaani toipuminen
Asiakkaan itseen ja hoitoon kohdistuvat odotukset
Asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyösuhde
Asiakkaan ja terapeutin sukupuoli, vaikutukset asiakkaan ja työntekijän työskentelysuhteeseen
Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus sekä niiden yhdistäminen monimetodiseksi tutkimusotteeksi
Yliopistopedagoginen tutkimus, erityisesti verkko-opetus, ohjaus ja arvioinnin kysymykset

Tutkimuskohteet

sosiaalityö: päihdehoito, terapeutin piirteet, asiakkaan piirteet, hoidon vaikuttavuus, toipuminen, aikuissosiaalityö, psykososiaalinen työ, päihdehuollon lainsäädäntö
yliopistopedagogiikka: verkko-opetus, sulautuva opetus, ohjaus, arvioinnin kysymykset

Tutkimusyksikkö

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Tampereen yliopisto

Tieteenalat

sosiaalityö, sosiaalitieteet, psykoterapia, psykologia, yliopistopedagogiikka

Tutkimusrahoitus

Sosiaali- ja terveysministeriö (2021-2023; 2023-2025), Alkoholitutkimussäätiö (2003-2009; 2019), Suomen Akatemia (2007-2010)