Hyppää pääsisältöön

Sosio-kulttuurinen tutkimus uudesta Tampereen kasinosta (2020-)

Tampereelle avataan Suomen toinen kasino loppusyksystä 2021. Tutkimushankkeessa selvitetään kasinon yhteiskunnallisia vaikutuksia tarkastelemalla prosessiin liittyvää poliittista päätöksentekoa ja tutkimalla alueellisesti lisääntyneen rahapelitarjonnan aiheuttamia taloudellisia ja sosiaalisia seurauksia pre- ja myöhemmin post-asetelmin. TreAdd-tutkimusryhmä osallistuu erityisesti rahapelaamisen sosiaalisia vaikutuksia työntekijänäkökulmasta arvioivaan tutkimusosioon. Aineistoa kerätään fokusryhmähaastatteluin. Odotamme tutkimuksen valottavan miten eri alojen ammattilaiset (sosiaalityöntekijät, poliisit, velkaneuvonnan henkilöstö) näkevät uudenlaisen rahapelaamisen ympäristön, sen aiheuttamat haitat ja toisaalta millaisia ajatuksia heillä on haittoihin vastaamisesta ja hoidosta oman työn kannalta. Tutkimus vastaa siten Sosiaali- ja terveysministeriön strategisiin linjauksiin rahapeliongelmien hoidosta ja sen kehittämisestä vuosien 2020–2023 aikana. Teemme tutkimusta yhteistyössä Helsingin yliopiston Riippuvuuksien, yhteiskunnallisen sääntelyn ja hallinnan tutkimuskeskuksen (CEACG) tutkijoiden (Paula Jääskeläinen, Michael Egerer) kanssa. Tutkimus on osa Paula Jääskeläisen väitöskirjatutkimusta, jossa hän on tutkinut myös kaupungin edustajien näkemyksiä kasinosta elämystalouden näkökulmasta.

TreAdd-tutkimusryhmä

Sosiaalityön tutkijoista koostuvan TreAdd-tutkimusryhmän fokuksessa ovat riippuvuudet, niiden hoito ja hoidon vaikuttavuus.