Hyppää pääsisältöön

Sosiaalityön maisteriohjelma, Pori

Tampereen yliopisto

Asiantuntijatyötä yhteiskunnallisten kysymysten ja sosiaalisten ongelmien parissa

Oletko kiinnostunut ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnista?

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Pori

Tule opiskelemaan ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnin kysymyksiä, sosiaalisia ongelmatilanteita ja niihin liittyviä muutoksia. Opinnoissa syvennät sosiaalityötä ja sen toimintakäytäntöjä koskevaa teoreettista, ammatillista ja tutkimuksellista osaamistasi.

Syvennä sosiaalityön asiantuntijataitoja

Opintoihin kuuluu keskeisesti työelämäharjoittelu, joka syventää sosiaalityön asiantuntijataitojasi. Itsenäinen tutkimusprosessi antaa valmiudet sosiaalityön kysymysten tutkimusperustaiseen tarkasteluun. Voit valita opintojesi painopisteet oman kiinnostuksesi mukaan. Haluatko esimerkiksi syventyä lastensuojeluun, päihdetyöhön, rakenteelliseen sosiaalityöhön tai vanhustenhuoltoon?

Sosiaalityön opintojen lisäksi voit hyödyntää laajasti sekä Porin yliopistokeskuksen että Tampereen korkeakouluyhteisön monitieteistä opetustarjontaa.

Joustavat opintopolut mahdollistavat sujuvasti etenevät opinnot.

Työllisty monipuolisesti sosiaalialan tehtäviin

Sosiaalityöstä valmistuneiden työllisyystilanne on valtakunnallisesti erinomainen. Valmistuneet sijoittuvat monipuolisesti valtion, kuntien, järjestöjen ja yksityisen sektorin palvelukseen, esimerkiksi lastensuojelun, aikuissosiaalityön, terveydenhuollon ja kuntoutuksen tehtäviin.

Sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa suoritettu maisterin tutkinto antaa lainsäädännön mukaisen pätevyyden sosiaalityöntekijän tehtäviin. Sosiaalityöntekijä on laillistettu sosiaalihuollon ammatti, jonka harjoittamiseen oikeuden myöntää Valvira.