Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Tutkin ikääntyneiden parissa työskentelevien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten näkemyksiä koronapandemian vaikutuksista työhönsä sekä asiakkaidensa elämään. Toimin tutkijana WELGO-tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan terveyskriisien hallinnan työkaluja, legitimiteettiä, käytäntöjä ja ideoita monitieteisesti usean yliopiston yhteistyössä.

Väitöskirjani aihepiiri liittyy sosiaalityön etiikkaan, tutkimukseni kohteena ovat työntekijöiden hyveet ja eettisen työn mahdollisuudet. 

Tutkimuskohteet

Sosiaalityön etiikka, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, Covid-19, työhyvinvointi

Tutkimusyksikkö

Hyvinvointitieteet

Tieteenalat

Sosiaalityö

Tutkimusrahoitus

WELGO-tutkimushanketta rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN)