Hyppää pääsisältöön

Tarja Vierula

yliopistonlehtori
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitetarja.vierula [at] tuni.fi
puhelinnumero+358505623213

Työtehtävät

Toimin sosiaalityön yliopistonlehtorina Porin yliopistokeskuksessa.

Opetustehtävien lisäksi tutkin lastensuojelua laadullisin menetelmin, tällä hetkellä jälkihuoltoa siirtymänä ja aikuistumisen tukena uudistuvassa palvelujärjestelmässä nuorten, työntekijöiden ja palvelujärjestelmän näkökulmista.

Tieteenalat

Yhteiskuntatieteet, sosiaalityö

Merkittävimmät julkaisut

Vierula, Tarja & Korkiamäki, Riikka & Saukkola, Saara & Pakarinen, Tuija & Pohjolainen, Auli & Vanhatalo, Nina & Eronen, Tuija (2024) Aikuistuvan nuoren lähtö julkisesta kodista. Sijaishuollosta itsenäistymisen tapoja. Teoksessa Johanna Kiili, Anne-Mari Jaakola, Merja Anis, Tuuli Lamponen & Elina Stenvall (toim.) Lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus, 71–89.

Nieminen, Irja & Vierula, Tarja & Paavilainen, Eija & Pösö, Tarja (2020) Moniammatillinen palvelutarvearviointi muutoksessa ja muuttuvassa ympäristössä: lapsi- ja perhepalveluiden ammattilaisten näkemyksiä. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti 28 (3), 237–253. 

Vierula, Tarja (2017) Lastensuojelun asiakirjat vanhempien näkökulmasta. Acta Universitatis Tamperensis 2323 ja Acta Elect ronica Universitatis Tamperensis 1827. Väitöskirja, sosiaalityön ala.

Vierula, Tarja (2016) Huostaanoton käynnistämät suhteet ja prosessit vanhempien henkilökohtaisessa elämässä. Teoksessa Rosi Enroos, Tarja Heino & Tarja Pösö (toim.) Huostaanotto. Lastensuojelun vaativin tehtävä. Tampere: Vastapaino, 261–290.

Vierula, Tarja (2015) Lastensuojelun asiakirjojen lukutavat vanhempien kuvaamina. Yhteiskuntapolitiikka 80 (2), 134–146. 

Vierula, Tarja (2014) Lastensuojelun asiakkuus ja asiakirjat vanhempien kokemuksina. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti 4 (22), 343–360.

Vierula, Tarja (2013) Lastensuojelun asiakirjakäytäntöjen tahattomat seuraukset vanhempien kokemina. Teoksessa Merja Laitinen & Asta Niskala (toim.) Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä. Tampere: Vastapaino, 272–298.

Vierula, Tarja (2012) Asiakkaiden ja asiakirjojen väliset suhteet lastensuojelussa. Vanhempien näkökulma. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti 2 (20), 149–167.