Henkilöprofiili

Suvi Holmberg

yliopistonlehtori

Oma esittely

Työskentelen yliopistonlehtorina (ma.) Tampereen yliopistossa / Porin yksikössä sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa. Tutkimuksellisia kiinnostuksen kohteitani ovat vaikeissa elämäntilanteissa ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten arki ja arjen jäsentyminen erityisesti syöpään sairastumiseen sekä marginalisaatioon liittyvien kysymysten yhteydessä. Vuonna 2020 tarkastettu väitöskirjani käsittelee rinta-ja eturauhassyöpään sairastumista arjen kontekstissa ja lähestyn tutkimuksessa syöpään sairastumista sosiokulttuurisena sekä ruumillisena ilmiönä. Marginalisaatiokysymyksiin liittyen tutkimuksellinen oriantaationi on kohdistunut erityiseti päihde- ja mielenterveyskuntoutujien kodeissa tapahtuvien palvelukohtaamisten tarkasteluun, jossa fokus on ollut asiakas-työntekijävuorovaikutuksessa sekä kodissa palvelukohtaamisten paikkana. 

Osaamisalueiden kuvaus

Sairaus sosiokulttuurisena ilmiönä, sairausarki, laadullinen terveystutkimus, kirjoitetut tutkimusaineistot, liikkuva etnogarafia, diskursiiviset analyysimenetelmät.