Hyppää pääsisältöön

Suvi Raitakari

Tenure track -professori
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitesuvi.raitakari [at] tuni.fi
puhelinnumero+358401901353

Oma esittely

Toimin tenure track - professorina sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa ja olen dosenttina Helsingin yliopistossa.  

  

  

 

Työtehtävät

Monenlaiset tutkimus-, opetus- ja hallintotehtävät sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa ja tutkimusprojekteissa

Osaamisalueiden kuvaus

konstruktionistinen marginaalisuuden ja aikuissosiaalityön tutkimus, asunnottomuuden ja asumispolkujen tutkimus, sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio, moniammatilllinen palaverivuorovaikutus ja asiakasvuorovaikutus, palveluiden saavutettavuus ja arkipäivän etiikka

Tutkimuskohteet

Tutkimusteemat 

Asunnottomuus

Asiakaslähtöisyys ja asiakasosallisuus

Kasvokkainen vuorovaikutus ja institutionaaliset käytännöt sosiaalityössä

Laadulliset tutkimusmentelmät

Mielenterveys- ja päihdekuntoutuminen

Moniammatillisuus ja integraatio sosiaalipalveluissa

 

 

Merkittävimmät julkaisut

2023

Harrikari, Timo & Raitakari, Suvi & Kivipelto, Minna & Hekkala, Marja (2023) Johdanto: Kriisiyhteiskunnan ihmisen arki ja sosiaalityö [Introduction: Every day life and social work in crisis society]. In Suvi Raitakari & Timo Harrikari & Marja Hekkala & Minna Kivipelto (eds.) Sosiaalityö kriiseissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa [Social work in crises and exceptional circumstances]. Jyväskylä: SoPhi, 5–30.

Hekkala, Marja & Raitakari, Suvi (eds.) (2023) Osallisuutta ja osattomuutta yhteiskunnan marginaaleissa: Muuntuvat palvelut ja hyvinvointi koronapandemiassa [Social inclusion and scarcity at the margins of society: Transforming services and well-being in the COVID-19 pandemic]. Tampere: Tampereen yliopisto.

Raitakari, Suvi (2023) Yhteiskunnan marginaaliin sijoittuvien palveluiden saavutettavuus koronan aikana asumispalveluiden työntekijöiden kertomana [The accessibility of services located at the margins of society during COVID-19 – As told by the workers of housing services]. In Marja Hekkala & Suvi Raitakari (eds.) Osallisuutta ja osattomuutta yhteiskunnan marginaaleissa: Muuntuvat palvelut ja hyvinvointi koronapandemiassa [Social inclusion and scarcity at the margins of society: Transforming services and well-being in the COVID-19 pandemic]. Tampere: Tampereen yliopisto, 177–200.

Raitakari, Suvi & Harrikari, Timo & Hekkala, Marja & Kivipelto, Minna (eds.) (2023) Sosiaalityö kriiseissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa [Social work in crises and exceptional circumstances]. Jyväskylä: SoPhi.

Raitakari, Suvi & Takala, Henna (2023) Asunnottomuutta kokeneet aikuiset ja asunnottomuustyö COVID-19-tutkimuksen kohteena [Adults experiencing homelessness and work among them as a subject of a COVID-19 research]. In Suvi Raitakari & Timo Harrikari & Marja Hekkala & Minna Kivipelto (eds.) Sosiaalityö kriiseissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa [Social work in crises and exceptional circumstances]. Jyväskylä: SoPhi, 301–332.

Ranta, Johanna & Räsänen, Jenni-Mari & Raitakari, Suvi & Juhila, Kirsi (2023) Home as a risk environment: Negotiating the boundaries of homes and social relationships in services for people using illicit drugs. International Journal of Social Welfare 32(2), 230–240.

2022

Juhila, Kirsi, Raitakari, Suvi & Ranta Johanna (2022) Housing First: Combatting long-term homelessness in Finland. In Caroline de La Porte, Guðný Björk Eydal, Jaakko Kauko, Daniel Nohrstedt, Paul ‘t Hart & Bent Sofus Tranøy (toim.) Successful Public Policy in the Nordic Countries: Cases, Lessons, Challenges. Oxford: Oxford University Press, 495–513.

Jokinen, Arja, Raitakari Suvi & Ranta Johanna (toim.) (2022) Sosiaalityö yhteiskunnan marginaaleissa: Konstruktionistisia jäsennyksiä [Social work at the margins of society: Constructionist perspectives]. Tampere: Vastapaino.

Raitakari, Suvi, Günther Kirsi & Räsänen Jenni-Mari (Eds.) (2022) Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus [Home, welfare work and vulnerability]. Tampere: Tampere University Press.

Ranta, Johanna & Räsänen, Jenni-Mari & Raitakari Suvi & Juhila Kirsi (2022) Home as a risk environment: Negotiating the boundaries of homes and social relationships in services for people using illicit drugs. International Journal of Social Welfare. First published 19 August 2022. https://doi.org/10.1111/ijsw.12557 [Open access]

Räsänen, Jenni-Mari & Raitakari, Suvi & Juhila, Kirsi (2022) Creating a family centre by categorising clients in the steering group meetings. Qualitative Social Work. Online first. https://doi.org/10.1177/14733250221147027 

Sorsa, Minna, Hopia, Hanna, Heino-Tolonen, Tarja & Raitakari, Suvi (2022). Lapsiperheiden psykososiaalinen tuki Suomessa [Psychosocial support of families with small children in Finland]. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 59, 34-35.

Tuomisto, Noora, Ekqvist Eeva & Raitakari Suvi (2022) Toipumisorientaation merkityksellistyminen toivon diskursseina psyykkisesti sairastuneiden nuorten haastattelupuheessa. Janus 30(2), 107–123.

2021

Juhila, Kirsi & Morriss, Lisa & Raitakari, Suvi (2021) Negotiating epistemic rights to knowledge concerning service users’ recent histories in mental health meetings. In Kirsi Juhila, Tanja Dall, Christopher Hall & Juliet Koprowska (eds.) Interprofessional Collaboration and Service User Participation: Analysing Meetings in Social Welfare. Bristol: Policy Press, 171–195.

Juhila, Kirsi & Raitakari, Suvi & Caswell, Dorte & Dall, Tanja & Wilinska, Monika (2021) From a collaborative and integrated welfare polocy to fronline practices. In Kirsi Juhila, Tanja Dall, Christopher Hall & Juliet Koprowska (eds.) Interprofessional Collaboration and Service User Participation: Analysing Meetings in Social Welfare. Bristol: Policy Press, 9–31.

Juhila, Kirsi & Ranta, Johanna & Raitakari, Suvi & Banks, Sarah (2021) Relational autonomy and service choices in social worker-client conversations in an outpatient clinic for people using drugs. British Journal of Social Work 15(1), 170–186. 

Kalari, Tuuli & Raitakari, Suvi (2021) Vuorovaikutuksen rikkoutuminen lapsen ja sosiaalityöntekijän haastattelukohtaamisessa [Disruption of interaction in an interview encounter between a child and a social worker]. Janus 29(3), 229–248.

Raitakari, Suvi & Ranta, Johanna & Saario, Sirpa (2021) Alignment and service user participation in low-threshold meetings with people using drugs. In Kirsi Juhila, Tanja Dall, Christopher Hall & Juliet Koprowska (eds.) Interprofessional Collaboration and Service User Participation: Analysing Meetings in Social Welfare. Bristol: Policy Press, 115–140.

2020

Juhila, Kirsi & Hansen Löfstrand, Cecilia & Raitakari Suvi (2020) Devoted work without limits? Activities and premises of home visit work at the margins of community care. International Journal of Care and Caring. DOI: https://doi.org/10.1332/239788220X16032965398106 (open access).  

2019

Raitakari, Suvi (2019) Explaining Homelessness as a Movement Using Metaphors in European Academic Writings of Homelessness. Housing Studies, Volume 35(10) available first at the following permanent link: https://doi.org/10.1080/02673037.2019.1680813 . 

Raitakari, Suvi & Räsänen, Jenni-Mari & Kostiainen, Tuula & Juhila, Kirsi (2019) Integroiva työtapa muotoutuvassa perhekeskuskontekstissa : Kriittisten tekijöiden tarkastelua. Tampere: Tampereen yliopisto.  [Integrative Work Orientation in Emerging Family Center]  

Raitakari, Suvi (2019) Using Expressions of Past, Present and Future Homelessness Pathways as a Linguistic Resource in Meeting Interaction in a Low-Threshold Outpatient Clinic. Housing, Theory and Society, 36(1), 25-43. Published online: 21 Nov 2017.  

2018

Raitakari, Suvi & Holmberg, Suvi & Juhila, Kirsi & Räsänen, Jenni-Mari (2018) Constructing the Elements of the “Recovery in” Model through Positive Assessments during Mental Health Home Visits. International Journal of Environmental Research and Public Health 15(7):1441. DOI:10.3390/ijerph15071441 

Raitakari, Suvi & Juhila, Kirsi & Räsänen, Jenni-Mari (2018) Responsibilisation, Social Work and Inclusive Social Security in Finland. European Journal of Social Work. DOI:10.1080/13691457.2018.1529660 

Saario, Sirpa & Räsänen, Jenni-Mari & Raitakari, Suvi & Banks, Sarah & Juhila, Kirsi (2018) Doing ‘Ethics Work’ Together: Negotiating Service Users’ Independence in Community Mental Health Meetings. Ethics and Social Welfare. DOI:10.1080/17496535.2018.1533991 

2017

Juhila, Kirsi & Raitakari, Suvi & Hall, Christopher (2017) (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services. London: Routledge. 

Juhila, Kirsi & Raitakari, Suvi & Hansen Löftstrand, Cecilia (2017) Responsibilisation in Governmentality Literature. In Kirsi Juhila & Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services. London: Routledge, 11–34. 

Juhila, Kirsi & Raitakari, Suvi & Hansen Löftstrand, Cecilia (2017) Responsibilities and Current Welfare Discourses. In Kirsi Juhila & Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services. London: Routledge, 35–56. 

Raitakari, Suvi & Juhila Kirsi & Hall, Christopher (2017) Conclusion. In Kirsi Juhila & Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services. London: Routledge, 218-223. 

Raitakari, Suvi & Günther, Kirsi (2017) Clients Accounting for the Responsible Self in Interviews. In Kirsi Juhila & Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare. London: Routledge, 83-105. 

Raitakari, Suvi & Permin Berger, Nichlas (2017) Making Active Citizens in the Commounity in Client-Worker Interaction. In Kirsi Juhila & Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare. London: Routledge, 106-127.

2016 

Raitakari, Suvi (2016) Neuvottelut mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumisen siirtymistä: toiveita, haasteita ja toimijuutta [Negotiating the Housing Transitions of Clients in Mental Health and Substance Abuse Services: Hopes, Challenges and Agency]. Teoksessa Kirsi Juhila & Teppo Kröger (toim.) Siirtymät ja valinnat asumispoluilla. Jyväskylän yliopisto: SoPhi, 108-133.   

Raitakari Suvi & Haahtela Riikka & Juhila Kirsi (2016) Tackling Community Integration in Mental Health Home Visit Integration in Finland. Health and Social Care in the Community 24(5), e53-62. 

Raitakari Suvi & Juhila, Kirsi (2016) Asumispolkujen tutkimisen lähtökohdat ja menetelmät [The Premises and Methods of Studying Housing Pathways]. Teoksessa Kirsi Juhila & Teppo Kröger (toim.) Siirtymät ja valinnat asumispoluilla. J yväskylän yliopisto: SoPhi, 40-59. 

2015

Raitakari Suvi & Günther Kirsi (2015) Mielenterveysasiakkaan asema portaikkomallin ja Asunto Ensin -mallin asumispoluilla [Mental Health Clients' Position in the Staircase and Housing First Pathways]. Janus 23(1), 66-82. 

Raitakari, Suvi & Juhila, Kirsi (2015) Housing First Literature: Different Orientations and Political-Practical Arguments. European Journal of Homelessness Research 9(1), 145-189. 

Raitakari, Suvi & Saario, Sirpa & Juhila, Kirsi & Günther, Kirsi (2015) Client Participation in Mental Health: Shifting Positions in Decision Making. Nordic Social Work Research 5(1), 35-49. 

Günther, Kirsi & Raitakari, Suvi & Juhila, Kirsi (2015) From Plan Meetings to Care Plans: Genre Chains and the Intertextual Relations of Text and Talk. Discourse & Communication 9(1), 65-79. 

Juhila, Kirsi & Christopher Hall & Raitakari, Suvi(2015) Interaction During Mental Health Floating Support Homevisits: Managing Host-Guest and Professional-Client Identities in home-spaces. Social and Cultural Geography. DOI:10.1080/14649365.2015.1042401 

Väitöskirja  

Raitakari Suvi (2006) Neuvottelut ja merkinnät reunaminuuksista. Vuorovaikutuksellisuus ja retorisuus la stensuojeluyksikön palavereissa ja tukisuunnitelmissa. [Negotiating and marking marginal selves. Interactive and rhetorical perspective to clienthood in child care meetings and records]. Acta Universitatis Tamperensis 1183. Tampere: Tampere University Press 

ks. myös PURE