Hyppää pääsisältöön

Margi-tutkimusryhmä

Sosiaalityön tutkijoista koostuva MARGI-tutkimusryhmä paneutuu aikuisten parissa tehtävään sosiaalityöhön, mielenterveys- ja päihdetyöhön sekä asunnottomuustyöhön.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tutkimuksissa lähdetään liikkeelle ruohonjuuritasolla tapahtuvista asiakkaiden ja työntekijöiden arkisista kohtaamisista, jotka voivat olla kasvokkaisia, verkkovälitteisiä tai tekstuaalisia.  Aineistoina käytetään tallenteita aidoista asiakas- ja kokoustilanteista, haastatteluja, havaintopäiväkirjoja sekä asiakastyöstä kirjattuja dokumentteja.

Metodologisesti ryhmä kiinnittyy sosiaalisen konstruktionismiin ja etnometodologiaan sekä näihin pohjautuviin diskurssianalyysin, kategoria-analyysin ja tekstianalyysin menetelmiin.

Tutkimustyö keskittyy hyvinvointipalvelujen marginaaleissa tehtävään työhön siinä mielessä, että palvelut on suunnattu vaikeissa elämäntilanteissa ja haavoittuvassa asemassa oleville kansalaisille. Tavoitteena on keskittyä  yhteiskunnallisen eriarvoisuuden, kasautuvan huono-osaisuuden ja köyhyyden kysymyksiin. Viimeaikaisen tutkimuksen fokuksessa ovat olleet asunnottomuus ja sen ratkaisemiseksi kehitetty Asunto ensin -periaate, vastuullistaminen mielenterveys- ja päihdetyössä sekä viimeisimpänä kotona tehtävä kuntouttava mielenterveys- ja päihdetyö.

Tutkimusryhmän hankkeet:

  • Kodeissa tapahtuvien palvelukohtaamisten maantiede hyvinvointipalvelujen marginaaleissa Suomessa ja Ruotsissa (2017-2021)
  • Kehittävä ja osallistava tutkimus OsaHäme: Perhekeskusten integroitua työtapaa kehittämässä ja tutkimassa yhdessä Kanta-Hämeen lapsi- ja perhepalveluiden ammattilaisten kanssa (2017-2018)
  • Asiakkaiden ja työntekijöiden vastuullistaminen mielenterveystyön käytännöissä (2011-2016)
  • Pitkäaikaisasunnottomuus ja Asunto ensin -periaatteen soveltaminen Suomessa (2011-2015)
  • Asiakaslähtöisyys nuorten aikuisten avohoidollisessa mielenterveyskuntoutuksessa (2010-2012)

Ryhmän muut jäsenet

Professori Kirsi Juhila, yliopistonlehtori Kirsi Günther, yliopisto-opettaja Suvi Holmberg, yliopistonlehtori ja dosentti Suvi Raitakari, projektitutkija Johanna Ranta, yliopistonlehtori Jenni-Mari Räsänen, yliopistonlehtori Sirpa Saario.