Hyppää pääsisältöön

Kirsi Juhila

professori, sosiaalityö
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitekirsi.juhila [at] tuni.fi
puhelinnumero+358503383925
Keskustakampus

Työtehtävät

Sosiaalityön tutkinto-ohjelmavastaava

Osaamisalueiden kuvaus

Tutkimusalueet ja menetelmäosaaminen: sosiaalityön käytännöt hyvinvointivaltiossa, kasvokkainen vuorovaikutus sosiaalityössä, koti ammatillisen kohtaamisen paikkana, marginalisaatiokysymykset, asunnottomuus, sosiaalinen konstruktionismi, laadulliset tutkimusmenetelmät, diskurssianalyysi ja kategoria-analyysi

Merkittävimmät julkaisut

Juhila Kirsi & Hansen Löfstrand Cecilia & Ranta Johanna (eds) (2021) Home- and Community-Based Work at the Margins of Welfare: Balancing between Disciplinary, Participatory and Caring Approaches. Social Inclusion, special issue 9(3).

Juhila Kirsi & Dall Tanja & Hall Christopher & Koprowska Juliet (eds.) (2021) Interprofessional Collaboration and Service User Participation: Analysing Meetings in Welfare. Bristol: Policy Press.

Juhila Kirsi & Ranta Johanna & Raitakari Suvi & Banks Sarah (2021) Relational Autonomy and Service Choices in Social worker-Client Conversations in an Outpatient Clinic for People Using Drugs. British Journal of Social Work 15(1), 170–186.

Juhila Kirsi & Hansen Löfstrand Cecilia & Raitakari Suvi (2020) Devoted Work without Limits? Activities and Premises of Home Visit Work at the Margins of Community Care. International Journal of Care and Caring. Published online 16 Nov 2020. DOI: 10.1332/239788220X16032965398106

Juhila Kirsi & Holmberg Suvi & Lydahl Doris & Hall Christopher (2020) Observing and Commenting on Clients’ Home Environments in Mobile Support Home Visit Interactions: Institutional Gaze, Normalization and Face-work. Housing, Theory and Society. Published online 30 Oct 2020. DOI: 10.1080/14036096.2020.1838944

Juhila, Kirsi (2018) Aika, paikka ja sosiaalityö [Time, place and social work]. Tampere: Vastapaino. 

Juhila Kirsi & Raitakari Suvi & Hall Christopher (eds.) (2017) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services. London: Routledge. 

Jokinen Arja & Juhila Kirsi & Suoninen Eero (2016) Diskurssianalyysi: Teoriat, peruskäsitteet ja käyttö. Tampere: Vastapaino.

Juhila Kirsi & Hall Christopher & Raitakari Suvi (2016) Interaction During Mental Health Floating Support Home Visits: Managing Host-Guest and Professional-Client Identities in Home-spaces. Social and Cultural Geography 17(1), 101–119.

Juhila Kirsi & Kröger Teppo (eds.) (2016) Siirtymät ja valinnat asumispoluilla [Transitions and Choices in Housing Pathways]. Jyväskylä: SoPhi.

Juhila Kirsi & Günther Kirsi & Raitakari Suvi (2015) Negotiating Mental Health Rehabilitation Plans: Joint Future Talk and Clashing Time Talk in Professional Client Interaction. Time & Society 24(1), 5-26.

Juhila Kirsi & Hall Christopher & Günther Kirsi & Raitakari Suvi & Saario Sirpa (2015) Accepting and Negotiating Service Users’ Choices in Mental Health Transition Meetings. Social Policy & Administration 49(5), 612-630.

Hall Christopher & Juhila Kirsi & Matarese Maureen & van Nijnatten Carolus (eds.) (2014) Analysing Social Work Communication: Discourse in Practice. London: Routledge. 

Juhila Kirsi & Abrams Laura (2011) Special Issue Editorial: Constructing Identities in Social Work Settings. Qualitative Social Work 10(3), 277-292.

Hansen Löfstrand Cecilia & Juhila Kirsi (2012) The Discourse of Consumer Choice in the Pathways Housing First Model. European Journal of Homelessness 6(2), 47-68.

Jokinen Arja, Juhila Kirsi & Suoninen Eero (2012) Kategoriat, kulttuuri ja moraali – johdatus kategoria-analyysiin [Categories, Culture and Moral Order – Introduction to Categorisation Analysis]. Tampere: Vastapaino.

Hjörne Eva & Juhila Kirsi & van Nijnatten Carolus (2010) Negotiating Dilemmas in the Practices of Street-level Welfare Work (guest editorial). International Journal of Social Welfare 19(3), 303-309.

Juhila Kirsi (2006) Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat [As Social Workers and Clients. The Societal Functions and Places of Social Work]. Tampere: Vastapaino.  

Juhila Kirsi (2004) Talking Back to Stigmatised Identities. Negotiation of Culturally Dominant Categorizations in Interviews with Shelted Residents. Qualitative Social Work (3)3, 259-275.

Hall Christopher, Juhila Kirsi, Parton Nigel & Pösö Tarja (eds.) (2003) Constructing Clienthood in Social Work and Human Services. Interaction, Identities and Practices. London: Jessica Kingsley Publishers.