Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Olen työskennellyt pitkään yliopistojen opetustehtävissä ja erilaisissa organisaatioissa tutkimus- ja kehittämistehtävissä. Sekä opetuksen että tutkimusten kautta olen perehtynyt laaja-alaisesti päihde- ja rahapeliongelmiin etenkin perheiden näkökulmasta. Lisäksi olen tutkinut hoitoon hakeutumisen esteitä ja vertaistukea sekä kokemusasiantuntijuutta lapsi- ja perhepalveluissa. 

Työtehtävät

Toimin sosiaalityön yliopistonlehtorina syyslukukauden 2023. Vastuulleni kuuluvat syventävien opintojen Perhe, koti ja perheiden ongelmat -kurssi, metodiopintojen kirjatentti, tutkielmaseminaarin vetäminen (ryhmä 5) sekä Orientaatio tutkielman tekemiseen-verkkokurssi. Ohjaan ja tarkastan pro graduja sopimuksen mukaan. Tutkimustehtäväni liittyvät tällä hetkellä alkoholivalistusaineiston analyysiin ja nuorten päihdehoidon saatavuutta käsittelevään tutkimushankkeeseen.  

Osaamisalueiden kuvaus

Sisällöllisesti osaamiseni ydin liittyy päihdeongelmiin perheiden ja lasten näkökulmista sekä perheenjäsenten avun ja tuen saaminen, rahapeliongelmat ja pelaajan kokemus avun saamisesta. Viimeisin tutkimuskohteeni on vertaistuki ja kokemusasiantuntijuus lapsi- ja perhepalveluiden ammattilaisten näkökulmasta. Menetelmällisesti olen perehtynyt parhaiten laadulliseen tutkimukseen ja etenkin sisällönanalyysiiin sekä kuva-analyysiin ja tarina-analyysiin.