Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Post doc- tutkimukseni tarkastelee aikuissosiaalityön ilmiöitä ja kohtaamisia etnometodologisten menetelmien avulla. Kiinnostukseni kohteena ovat erityisesti sosiaalialan ammattilaisten ja asiakkaiden vuorovaikutus sekä palvelujärjestelmän uudelleenmuotoutuvat rajat ja teknologiat. 

Teen tutkimusta seuraavissa ryhmissä ja hankkeissa: 

MARGI-TUTKIMUSRYHMÄ 

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN PAIKKA JA SAAVUTETTAVUUS UUSIEN HYVINVOINTIALUEIDEN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ  

Väitöskirjassani (2014) olen tutkinut mielenterveysalan työntekijöiden suhtautumista uuteen julkisjohtamiseen (new public management) ja sen mukanaan tuomiin arviointivälineisiin, kuten tietojärjestelmiin ja ostopalvelusopimuksiin:

Audit Techniques in Mental Health: Practitioners' responses to electronic health records and service purchasing agreements. Acta Universitatis Tamperensis 1907. Tampere: Tampere University Press. 

Tutkimustyöni ohella ohjaan sosiaalityön väitöskirjoja.

Työtehtävät

Opetan seuraavilla kursseilla:

Käytäntö III, Sosiaalityön harjoittelu (STY.304) (vastuu-opettaja)

Käytäntö II, Asiakastyön taidot sekä Käytännön opetus ja ohjaus (STY.206)

Lukuvuonna 2022-2023 toimin seuraavissa työryhmissä:

SOSNETin (valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkoston) peruskoulutusvaliokunta (jäsen)

Sosiaalityön yhteisvalinnan valtakunnallinen ohjausryhmä (jäsen)

Sosiaalityön yhteisvalinnan työryhmä (jäsen)

TAYS Praksis Ohjausryhmä (puheenjohtaja)

Tampere Praksis Opetus- ja tutkimustyöryhmä (jäsen)

Sosiaalityön oppiaineen opetussuunnitelmatyöryhmä (jäsen)

 

Sijaisuustieto

Linna 6080

Tutkimustavoitteet

Sosiaalityön paikkaa ja saavutettavuutta koskevan tutkimushankkeen (2023-2024) tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, millainen paikka aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöille ja heidän osaamiselleen rakentuu eri toimijoiden näkökulmasta uusilla hyvinvointialueilla. Toisena tavoitteena on tarkastella tätä sosiaalityöntekijöiden työlle rakentuvaa paikkaa saavutettavuuden eli palveluun pääsemisen tai pääsemättömyyden näkökulmasta.

Tutkimusura

Kansainväliset tutkimusvaihdot: 

7.5.2013-17.6.2013 Durham University, School of Medicine, Pharmacy and Health, Iso-Britannia.

15.2.2010-6.5.2010 Durham University, School of Applied Social Sciences, Iso-Britannia. 

1.10.2007-30.6.2008 Universitá di Sassari, Dipartimento di Economia, Istituzioni e Societá, Italia.

Merkittävimmät julkaisut

Saario S & Hall C. & Lydahl D. (2021) Engaging with Hard-To-Reach Clients: Towards the Last Resort Response by Welfare Workers. Social Inclusion 9(3), 265–275.

Raitakari S, Ranta J, Saario S (2021) Alignment and service user participation in low-threshold meetings with people using drugs. In Kirsi Juhila, Tanja Dall, Christopher Hall & Juliet Koprowska (eds.) Interprofessional Collaboration and Service User Participation: Analysing Meetings in Social Welfare. Bristol: Policy Press, 115–140.

Saario S, Räsänen J-M, Raitakari S, Juhila K, Banks S (2018) Doing ‘Ethics Work’ together: Negotiating Service Users’ Independence in Community Mental Health Meetings. Ethics & Social Welfare, 12:4, 370-386, DOI: 10.1080/17496535.2018.1533991

Räsänen J-M, Saario S (2017) Welfare workers reflecting their everyday responsibilities in focus groups. Teoksessa Juhila K et al. (toim.) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services. London: Routledge, 153-173. 

Saario S, Caswell D, Hall C (2016) Constructing service providers' responsibilities in interviews on commissioning. Teoksessa Juhila K et al. (toim.) ks. yllä, 196-218. 

Saario S, Räsänen J-M, Hall, C (2016) Negotiating boundaries of professional responsibilities in team meetings. Teoksessa Juhila K et al. (toim.) ks. yllä, 174-195. 

Räsänen J-M, Saario S (2015) Telecare as Institutional Interaction: Checking up on the Client and Creating Continuity. Journal of Technology in Human Services 33 (3), 205-224. 

Saario S, Juhila K, Raitakari, S (2015) Boundary Work in Inter-agency and Interprofessional Client Transitions. Interprofessional Journal of Care 29 (6), 610-615. 

Saario, S (2014) Audit Techniques in Mental Health: Practitioners' responses to electronic health records and service purchasing agreements. Acta Universitatis Tamperensis 1907. Tampere: Tampere University Press.

Saario, S (2014) Arviointikulttuurin leviäminen ammattikäytäntöihin. Lectio Praecursoria. Kuntoutus 37 (2), 48-51.

Juhila K, Hall C, Günther K, Raitakari S, Saario S (2014) Accepting and Negotiating Service Users' Choices in Mental Health Transition Meetings. Social Policy & Administration. 

Juhila K, Saario S, Günther K, Raitakari S (2014) Reported client–practitioner conversations as assessment in mental health practitioners' talk. Text & Talk 34 (1), 69-88. 

Raitakari S, Saario S, Juhila K, Günther K (2014) Client participation in mental health: shifting positions in decision-making. Nordic Social Work Research. 

Juhila K, Jokinen A, Saario S (2013) Reported speech. Teoksessa Hall C et al. (toim.) Analysing social work communication: Discourse in practice. London: Routledge, 154-172. 

Raitakari S, Günther K, Juhila K, Saario S (2013) Causal accounts as a consequential device in categorizing mental health and substance abuse problems. Communication & Medicine 10 (3), 237-248. 

Saario S (2012) Managerial Reforms and Specialised Psychiatric Care: A study of resistive practices performed by mental health practitioners. Sociology of Health and Illness 34 (6), 896-910. 

Saario S, Hall C, Peckover S (2012) Inter-professional electronic documents and child health: A study of persisting non-electronic communication in the use of electronic documents. Social Science & Medicine 75 (12), 2207-2214. 

Raitakari S, Juhila K, Günther K, Kulmala A, Saario S (2012) Asiakaslähtöisyydet asiakas-ammattilaisvuorovaikutuksessa. Teoksessa Anttonen A et al. (toim.) Julkisen ja yksityisen rajalla: Julkisen palvelun muutos. Tampere: Tampere University Press, 47-80. 

Raitakari S, Kulmala A, Günther K, Juhila K, Saario S (2011) Vakava mielen sairaus ja eriarvoisuudet arjessa. Janus 19 (4), 326-341. 

Saario S (2011) Arviointitekniikat ja mielenterveystyö. Teoksessa Helén I (toim.) Reformin pirstaleet: Mielenterveyspolitiikka hyvinvointivaltion jälkeen. Tampere: Vastapaino, 182-230. 

Saario S, Raitakari S. (2010) Contractual Audit and Mental Health Rehabilitation. International Journal of Social Welfare 19 (3), 321-329. 

Saario S, Stepney P (2009) Managerial Audit and Community Mental Health. European Journal of Social Work 12 (1), 41-56. 

Saario S, Hämäläinen P (2007) Mielenterveystoimiston käytäntöjen muotoutuminen tietojärjestelmän välittäminä. Janus 15 (2), 149-164.