Hyppää pääsisältöön
Liikuntasali

Sosiaalityön koulutus

Tampereen yliopisto

Asiantuntijatyötä yhteiskunnallisten kysymysten ja sosiaalisten ongelmien parissa

Koulutustyyppi

Kandidaatti ja maisteri

Tutkintonimike

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri

Suunniteltu kesto

3 + 2 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 + 120 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

Keskustakampus

Sosiaalityön koulutus tarjoaa näköalan niin ylioppilastutkinnon suorittaneille kuin jo työkokemusta hankkineille ja aiempia opintoja suorittaneille. Joustavat opintopolut monitieteisessä ympäristössä mahdollistavat sujuvasti etenevät opinnot. Oppiaine tarkastelee ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnin kysymyksiä, sosiaalisia ongelmatilanteita ja niihin liittyviä muutoksia. Opinnoissa perehdytään muun muassa sosiaalityön teoriaan, etiikkaan, ammatillisiin käytäntöihin ja erilaisten palvelu- ja auttamisjärjestelmien toimintaan. Lisäksi paneudutaan sosiaalioikeuteen, sosiaalityön tiedontuotantoon ja tutkimukseen sekä näiden hyödyntämiseen työssä.

Opintoihin sisältyy 30 opintopistettä työelämässä tapahtuvaa oppimista ja näihin kiinteästi yhdistettyä teoriaopetusta. Oman tutkinto-ohjelman opintojen lisäksi opiskelija voi valita opintoja Tampereen korkeakouluyhteisön laajasta tarjonnasta.  

Tutkinnon suorittaneilla on asiakastyön lisäksi valmiudet toimia erilaisissa johtamis-, hallinto-, kehittamis-, opetus-, ja tutkimustehtävissä ja muissa sosiaalialan tuntemusta vaativissa asiantuntijatehtävissä. Sosiaalityöstä valmistuneet sijoittuvat monipuolisesti valtion, kuntien, järjestöjen ja yksityisen sektorin palvelukseen, esimerkiksi lastensuojelun, aikuissosiaalityön, terveydenhuollon ja kuntoutuksen tehtäviin. Sosiaalityöntekijä on laillistettu sosiaalihuollon ammatti, jonka harjoittamiseen oikeuden myöntää Valvira. Sosiaalityön koulutus on sosiaalialan ainoa yliopistollinen tutkinto.