Hyppää pääsisältöön

Sosiaalityön koulutus

Tampereen yliopisto

Merkityksellistä työtä yhteiskunnallisten kysymysten ja sosiaalisten ongelmien parissa

Sosiaalityön koulutuksessa perehdytään laajasti sosiaalisiin ongelmiin sekä niiden ehkäisyyn ja haasteissa tukemiseen. Koulutuksesta valmistuneet osaavat auttaa ihmisiä yksilöllisesti eri elämäntilanteissa sekä vaikuttaa yhteiskunnallisiin rakenteisiin.

Koulutustyyppi

Kandidaatti ja maisteri

Tutkintonimike

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri

Suunniteltu kesto

3 + 2 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 + 120 op

Kaupunki

Tampere

Sosiaalityön opinnot nivovat käytännön ja teorian tiiviisti yhteen

Sosiaalityön koulutuksessa tarkastellaan ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnin kysymyksiä ja sosiaalisia ongelmatilanteita. Opinnoissa perehdytään muun muassa sosiaalityön teoriaan, etiikkaan ja ammatillisiin käytäntöihin sekä erilaisten palvelu- ja auttamisjärjestelmien toimintaan. Lisäksi paneudutaan sosiaalioikeuteen, sosiaalityön tiedontuotantoon ja tutkimukseen sekä näiden hyödyntämiseen työssä.

Opintoihin sisältyy kandivaiheessa 9 viikkoa ja maisterivaiheessa 3 kuukautta työelämässä tapahtuvaa oppimista. Teoriaopetus tapahtuu lomittain käytännön harjoittelun kanssa, jolloin teoria ja käytäntö tukevat toisiaan parhaalla mahdollisella tavalla. Sosiaalityön opetus on keskustelevaa ja henkilökunnalla ja opiskelijoilla on hyvä yhteishenki.

Oman tutkinto-ohjelman opintojen lisäksi opintoja voi valita Tampereen korkeakouluyhteisön laajasta tarjonnasta oman kiinnostuksen mukaan. 


Sosiaalialan ainoa yliopistotutkinto

Sosiaalityön koulutus rakentuu yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnoista. Koulutuksesta valmistuu sosiaalityöntekijäksi.

Sosiaalityöntekijä on laillistettu sosiaalihuollon ammatti, jonka harjoittamiseen oikeuden myöntää Valvira. Sosiaalityön koulutus on sosiaalialan ainoa yliopistollinen tutkinto.

Koulutuksesta valmistuneet voivat työskennellä monipuolisesti eri sosiaalityön aloilla, kuten lastensuojelun, aikuissosiaalityön, terveydenhuollon tai kuntoutuksen parissa. Työ voi olla asiakastyötä, tutkimus- tai opetustyötä, muuta alan asiantuntijatyötä tai johtamista. Tehtäviä on tarjolla monipuolisesti valtiolla, kunnilla, järjestöissä sekä yksityisellä sektorilla. Koulutuksesta valmistuneet työllistyvät erinomaisesti.

 

Lue lisää sosiaalityön koulutuksesta osana hyvinvointitieteitä.