Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitehenna.takala [at] tuni.fi
puhelinnumero+358505357702

Oma esittely

Työskentelen väitöskirjatutkijana osana AISAPA-tutkimushanketta, joka paneutuu sosiaalityöntekijöiden tekemän aikuissosiaalityön paikkaan ja saavutettavuuteen uusilla hyvinvointialueilla. AISAPA- tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, millainen paikka aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöille ja heidän osaamiselleen rakentuu eri toimijoiden näkökulmasta uusilla hyvinvointialueilla. Toisena tavoitteena on tarkastella tätä sosiaalityöntekijöiden työlle rakentuvaa paikkaa saavutettavuuden eli palveluun pääsemisen tai pääsemättömyyden näkökulmasta. 

Tutkimusaika ja rahoittajat: 1.1.2023–31.12.2024, Sosiaali- ja terveysministeriö (yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoitus)

Työtehtävät

Tutkija/Projektikoordinaattori

Osaamisalueiden kuvaus

Sosiaalityöntekijöiden resilienssi

Tunnetyö

Aikuissosiaalityö

Tutkimuskohteet

Asunnottomuus

Resilienssi

Tutkimusyksikkö

Hyvinvointitieteet

Tieteenalat

Sosiaalityö

Tutkimusrahoitus

Tutkimus on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Korona yhteiskunnan marginaaleissa- projektia.

Merkittävimmät julkaisut

Raitakari, Suvi, Henna Takala, and Sirpa Saario. “Riskit ja luottamus syrjäseudun aikuissosiaalityön kotikäynneillä" Teoksessa Suvi Raitakari, Kirsi Günther, Jenni-Mari Räsänen "Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus. Tampere: Tampere University Press, 2022. Print.

Raitakari, Suvi, and Henna Takala. “Asunnottomuutta kokeneet aikuiset ja asunnottomuustyö COVID-19-tutkimuksen kohteena Teoksessa Suvi Raitakari, Timo Harrikari ja Marja Hekkala: Sosiaalityö kriiseissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa Jyväskylän yliopisto, 2023. Print.