Hyppää pääsisältöön

Johanna Ranta

yliopistonlehtori, tutkijatohtori
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitejohanna.ranta [at] tuni.fi
puhelinnumero+358505099193
Keskustakampus

Oma esittely

Tutkin MARGI-tutkimusryhmässä institutionaalisia käytäntöjä ja vuorovaikutusta erityisesti päihdepalveluissa. Teen yhteistyötä myös TreAdd-tutkimusryhmän kanssa. Toimin vuosina 2022–2025 tutkijatohtorina Koneen säätiön rahoittamassa post doc -hankkeessani, jossa teen etnografista tutkimusta pimeään verkkoon ja kaduille jalkautuvasta haittoja vähentävästä työstä huumeita käyttävien ihmisten parissa. Olen mukana myös erinäisissä MARGI-tutkimushankkeissa, jotka koskevat asunnottomuutta ja asumissosiaalista työtä hyvinvointipalvelujen marginaaleissa. 

Lisäksi työskentelen yliopistonlehtorina (20%, ma.) valtakunnallisessa Aikuissosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen erikoistumiskoulutuksessa, josta vastaan Tampereen yliopiston osalta professori Kirsi Juhilan kanssa. 

Tutkimuskohteet

  • institutionaaliset käytännöt ja vuorovaikutus päihde-, mielenterveys- ja asunnottomuustyössä
  • päihdepalveluihin pääsyyn ja asunnottomuuden ratkaisemiseen liittyvät kysymykset
  • haittoja vähentävä, psykososiaalinen ja matalan kynnyksen päihdetyö
  • asiakkaan kotiin jalkautuva päihde- ja mielenterveystyö
  • etsivä päihdetyö kaduilla ja Tor-verkossa
  • anonyymit päihdepalvelut
  • asunnottomuus ja Asunto ensin -malli
  • laadulliset tutkimusmenetelmät (erityisesti etnometodologia, etnografia ja diskursiivinen tutkimus)

Merkittävimmät julkaisut

Väitöskirja

Ranta, Johanna (2020) Suhteellinen toimijuus huumeita käyttävien matalan kynnyksen palveluissa: Tutkimus institutionaalisesta vuorovaikutuksesta. Tampereen yliopiston väitöskirjat 279. Tampere: Tampereen yliopisto.

 

Vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut

2023

Juhila, Kirsi & Ranta, Johanna & Ilmoniemi, Mikko & Mäki, Jenni (2023) Paikastaan siirretyt: Kotipaikan menettäminen ja uuteen kiinnittyminen gentrifikaatioprosessissa. Teoksessa Suvi Raitakari, Timo Harrikari, Marja Hekkala & Minna Kivipelto (toim.) Sosiaalityö kriiseissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa. Jyväskylä: SoPhi, 61–91. [Open access]

Ranta, Johanna (2023) Koronapandemia, kohtaamispaikka ja vuorovaikutus: Kuvauksia jalkautuvasta päihdetyöstä pandemiaolosuhteissa kaduilla, kodeissa ja pimeässä verkossa. In Marja Hekkala & Suvi Raitakari (eds.) Osallisuutta ja osattomuutta yhteiskunnan marginaaleissa: Muuntuvat palvelut ja hyvinvointi koronapandemiassa. Tampereen yliopisto, 100–125. [Open access] 

Ranta, Johanna & Räsänen, Jenni-Mari & Raitakari, Suvi & Juhila, Kirsi (2023) Home as a risk environment: Negotiating the boundaries of homes and social relationships in services for people using illicit drugs. International Journal of Social Welfare 32(2), 230–240. [Open access]

Vanjusov, Heidi & Ranta, Johanna (Lokakuu 2023) Päihdepalveluiden kokemuksellinen saavutettavuus. In Kimmo Nuotio, Kaarlo Simojoki & Esko Yli-Hemminki (eds.) Parempaa päihdepolitiikkaa: Rangaistuksista hoidon poluille. Helsinki: Gaudeamus.

2022

Holmberg, Suvi & Ranta, Johanna (2022) Kotona katkolla: Asiakkaan arki osana kotiin vietävää katkaisuhoitoa. Teoksessa Suvi Raitakari & Kirsi Günther & Jenni-Mari Räsänen (toim.) Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus. Tampere: Tampere University Press, 285–316. [Open access]

Juhila, Kirsi & Raitakari, Suvi & Ranta, Johanna (2022) Housing First: Combatting Long-term Homelessness in Finland. Teoksessa Caroline de La Porte, Guðný Björk Eydal, Jaakko Kauko, Daniel Nohrstedt, Paul ‘t Hart & Bent Sofus Tranøy (toim.) Successful Public Policy in the Nordic Countries: Cases, Lessons, Challenges. Oxford: Oxford University Press, 495–513. [Open access]

Juhila, Kirsi & Ranta, Johanna & Holmberg, Suvi (2022) Kotiin paikantuvan tutkimuksen metodologisia lähtökohtia. Teoksessa Suvi Raitakari & Kirsi Günther & Jenni-Mari Räsänen (toim.) Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus. Tampere: Tampere University Press, 85–119.

Ranta, Johanna & Kuusisto, Katja (2022) Julkinen keskustelu suomalaisen päihdepalvelujärjestelmän puutteista: Analyysi mielipidekirjoitusten retoriikasta vuosina 2019–2021. Teoksessa Arja Jokinen, Suvi Raitakari & Johanna Ranta (toim.) Sosiaalityö yhteiskunnan marginaaleissa: Konstruktionistisia jäsennyksiä. Tampere: Vastapaino, 301–342. [Open access]

Ranta, Johanna & Perälä, Riikka (2022) Haittojen vähentäminen ja Asunto ensin -malli huumeita käyttävien asumisen tuessa. Teoksessa Suvi Raitakari & Kirsi Günther & Jenni-Mari Räsänen (toim.) Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus. Tampere: Tampere University Press, 181–215.

2021

Holmberg, Suvi & Ranta, Johanna (2021) Koti katkaisuhoidon tilana. Janus 29(1), 54–70. [Open access]

Juhila, Kirsi & Ranta, Johanna & Raitakari, Suvi & Banks, Sarah (2021) Relational autonomy and service choices in social worker-client conversations in an outpatient clinic for people using drugs. British Journal of Social Work 15(1), 170–186.

Lydahl, Doris & Holmberg, Suvi & Günther, Kirsi & Ranta, Johanna (2021) Doing data together: Affective relations and mobile ethnography in home visits. Qualitative Research 21(4), 515–530. [Open access]

Raitakari, Suvi & Ranta, Johanna & Saario, Sirpa (2021) Alignment and service user participation in low-threshold meetings with people using drugs. Teoksessa Kirsi Juhila, Tanja Dall, Christopher Hall & Juliet Koprowska (toim.) Interprofessional collaboration and service user participation: Analysing meetings in social welfare. Bristol: Policy Press, 115–140.

2020

Ranta, Johanna (2020) Reducing harms through interactions: Workers orienting to unpredictable frames in a low-threshold project for people injecting drugs. International Journal of Drug Policy 82,102828.

Ranta, Johanna & Juhila, Kirsi (2020) Constructing a sense of home in floating support for people using drugs. Qualitative Social Work 19(4), 685–700.

Kuusisto, Katja & Ranta, Johanna (2020) Psykososiaalisen päihdetyön asema Suomessa 1900-luvulta nykypäivään. Teoksessa Johanna Moilanen, Johanna Annola & Mirja Satka (toim.) Sosiaalityön käänteet. Jyväskylä: SoPhi 144, 112–140. [Open access]

2019

Günther, Kirsi & Ranta, Johanna (2019) Mielenterveys- ja päihdekuntoutujan palvelusiirtymät: Asumisyksikön työntekijöiden neuvottelut asiakkaiden muuttuvista palvelutarpeista. Teoksessa Aini Pehkonen, Taru Kekoni & Katja Kuusisto (toim.) Oikeus päihdehuoltoon. Tampere: Vastapaino, 219–252.

Ranta, Johanna (2019) Huumehoitoa koskevat neuvot ja valinnat matalan kynnyksen palvelun asiakkaiden ja työntekijöiden vuorovaikutuksessa. Teoksessa Aini Pehkonen, Taru Kekoni & Katja Kuusisto (toim.) Oikeus päihdehuoltoon. Tampere: Vastapaino, 253–287.

2017

Ranta, Johanna & Raitakari, Suvi & Juhila, Kirsi (2017) Vastuuneuvottelut huumeidenkäyttäjien asunnottomuuden toiminnallisissa loukuissa. Yhteiskuntapolitiikka 82(2), 165–175. [Open access]

 

Toimitetut teokset ja monografiat:

Mäki, Jenni & Kuoppakangas, Päivikki & Juhila, Kirsi & Ranta, Johanna & Karjalainen, Rosa (2023) ”Et se oli hyvin poikkeuksellinen paikka asua”: Purettavasta asuinyhteisöistä uusiin koteihin. Tampere: Tampere University.

Jokinen, Arja & Raitakari, Suvi & Ranta, Johanna (toim.) (2022) Sosiaalityö yhteiskunnan marginaaleissa: Konstruktionistisia jäsennyksiä. Tampere: Vastapaino. [Open access]

Juhila, Kirsi & Hansen Löfstrand, Cecilia & Ranta, Johanna (toim.) (2021) Home- and Community-Based Work at the Margins of Welfare: Balancing between Disciplinary, Participatory and Caring Approaches. Social Inclusion 9(3), teemanumero. [Open access]

Ranta, Johanna & Räsänen, Jenni-Mari & Günther, Kirsi (toim.) (2018) Sosiaalityön kodit ja kodit sosiaalityössä. Tutkiva sosiaalityö 2018 -liite. Helsinki: Talentia-lehti ja Sosiaalityön tutkimuksen seura. [Open access]

 

Muita julkaisuja (poimintoja):

Ranta, Johanna & Sirola, Anu & Obstbaum, Yaira & Matilainen, Riitta (2023) Päihde- ja riippuvuuspalveluiden kehittämisessä tarvitaan tieteellistä tietoa. Blogi 1/2023, Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seura.

Ranta, Johanna & Perälä, Riikka (2023) Haittoja vähentävä lähestymistapa turvaa kokonaisvaltaista huolenpitoa Asunto ensin -työssä. Vieraskynä 17.3.2023, Asunto ensin Verkostokehittäjät. 

Ranta, Johanna (2022) Monipaikkainen auttamistyö luo mahdollisuuksia huumeita käyttävien ihmisten tavoittamiselle ja kohtaamiselle. Kolumni 3/2022. Sosiaalityön tutkimuksen seura.

Ranta, Johanna (2021) Turvallinen kohtaamispaikka luo luottamusta matalan kynnyksen huumetyössä. Alusta! New Social Research at Tampere University.

Ranta, Johanna (2020) Huumeista riippuvaisen toimijuus vahvistuu matalan kynnyksen palveluissa. Yhteiskuntapolitiikka 85(5–6), 592–595.

Ranta, Johanna (2019) Arvostava kohtaaminen on vaikuttavaa haittoja vähentävää työtä. Blogiteksti. A-klinikkasäätiö & Tukikohta ry: Elämä vastassa – tarinoita huumetyön arjesta.

Ranta, Johanna (2019) From a shelter to my own home: Transformation of Finnish homelessness policy [Yömajasta omaan asuntoon: Suomalaisen asunnottomuuspolitiikan murros, toim. Peter Fredriksson]. Book review. European Journal of Homelessness 13(1), 211–214.

Ranta, Johanna & Juhila, Kirsi (2019) Kodittomuus on muutakin kuin elämää ilman asuntoa. Alusta! New Social Research at Tampere University.

Ranta, Johanna (2018) Asiakaslähtöistä päihdetyötä vai niukkuuden trapetsilla taiteilua ammattietiikan ja rakenteiden luomien rajoitteiden välillä? Kolumni 9/2018. Sosiaalityön tutkimuksen seura.

Ranta, Johanna & Ovaska, Anne (2018) Voiko huumeita käyttävien ihmisten asunnottomuutta ratkaista? Päihdetyön erikoislehti Tiimi 1, 6–9. Helsinki: A-klinikkasäätiö.