Skip to main content

Johanna Ranta

University Lecturer, Postdoctoral Research Fellow
Tampere University
phone number+358505099193
City Centre Campus

Research fields

 • Services for people using illicit drugs
  • institutional practices and interactions in harm reduction services 
  • psychosocial approach in low-threshold substance use services
  • accessibility and thresholds of substance use services in Finland
  • harm reduction encounters on the dark web, on the streets and in clients' homes
 • Services for people experiencing and/or being at risk of homelessness
  • implementing Housing First model in Finland; the perspective of institutional practices and interactions
  • home-based encounters in floating support/supported housing 
  • reaching, encountering and supporting homeless people in Finnish welfare services
 • qualitative research methods, especially 
  • mobile ethnography
  • ethnomethodology
  • discursive analysis

Selected publications

Doctoral thesis

Ranta, Johanna (2020) Suhteellinen toimijuus huumeita käyttävien matalan kynnyksen palveluissa: Tutkimus institutionaalisesta vuorovaikutuksesta [Relational agency in low-threshold services for people using drugs: A study of institutional interaction]. Tampere University Dissertations 279. Tampere: Tampere University. [Open access]

 

Peer-reviewed scientific publications

Juhila, Kirsi & Ranta, Johanna & Ilmoniemi, Mikko & Mäki, Jenni (2023) Paikastaan siirretyt: Kotipaikan menettäminen ja uuteen kiinnittyminen gentrifikaatioprosessissa [Displaced people: Losing one's home place and attaching to a new one in the process of gentrification]. In Suvi Raitakari, Timo Harrikari, Marja Hekkala & Minna Kivipelto (eds.) Sosiaalityö kriiseissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa [Social work in crises and exceptional circumstances]. Jyväskylä: SoPhi, 61–91. [Open access]

Ranta, Johanna (2023) Koronapandemia, kohtaamispaikka ja vuorovaikutus: Kuvauksia jalkautuvasta päihdetyöstä pandemiaolosuhteissa kaduilla, kodeissa ja pimeässä verkossa [COVID-19, meeting place and interaction: Descriptions of street-, home- and dark web-based harm reduction work in pandemic conditions]. In Marja Hekkala & Suvi Raitakari (eds.) Osallisuutta ja osattomuutta yhteiskunnan marginaaleissa: Muuntuvat palvelut ja hyvinvointi koronapandemiassa. Tampereen yliopisto, 100–125. [Open access]

Ranta, Johanna & Räsänen, Jenni-Mari & Raitakari, Suvi & Juhila, Kirsi (2023) Home as a risk environment: Negotiating the boundaries of homes and social relationships in services for people using illicit drugs. International Journal of Social Welfare 32(2), 230–240. [Open access]

Vanjusov, Heidi & Ranta, Johanna (forthcoming 2023) Päihdepalveluiden kokemuksellinen saavutettavuus [Experiential accessibility of substance abuse services]. In Kimmo Nuotio, Kaarlo Simojoki & Esko Yli-Hemminki (eds.) Parempaa päihdepolitiikkaa: Rangaistuksista hoidon poluille. Helsinki: Gaudeamus.

Holmberg, Suvi & Ranta, Johanna (2022) Kotona katkolla: Asiakkaan arki osana kotiin vietävää katkaisuhoitoa [Detoxification at home: Client’s everyday life as a part of home-based alcohol detoxification]. In Suvi Raitakari & Kirsi Günther & Jenni-Mari Räsänen (eds.) Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus [Home, welfare work and vulnerability]. Tampere: Tampere University Press, 285–316. [Open access]

Juhila, Kirsi & Raitakari, Suvi & Ranta, Johanna (2022) Housing First: Combatting Long-term Homelessness in Finland. In Caroline de La Porte, Guðný Björk Eydal, Jaakko Kauko, Daniel Nohrstedt, Paul ‘t Hart & Bent Sofus Tranøy (eds.) Successful Public Policy in the Nordic Countries: Cases, Lessons, Challenges. Oxford: Oxford University Press, 495–513. [Open access]

Juhila, Kirsi & Ranta, Johanna & Holmberg, Suvi (2022) Kotiin paikantuvan tutkimuksen metodologisia lähtökohtia [Methodological premises of home-based research]. In Suvi Raitakari & Kirsi Günther & Jenni-Mari Räsänen (eds.) Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus [Home, welfare work and vulnerability]. Tampere: Tampere University Press, 85–119. [Open access]

Ranta, Johanna & Kuusisto, Katja (2022) Julkinen keskustelu suomalaisen päihdepalvelujärjestelmän puutteista: Analyysi mielipidekirjoitusten retoriikasta vuosina 2019–2021 [Public debate on the shortcomings of the Finnish substance use services: Analysis of the rhetoric of opinion pieces in 2019–2021]. In Arja Jokinen, Suvi Raitakari & Johanna Ranta (eds.) Sosiaalityö yhteiskunnan marginaaleissa: Konstruktionistisia jäsennyksiä [Social work at the margins of society: Constructionist perspectives]. Tampere: Vastapaino, 301–342. [Open access]

Ranta, Johanna & Perälä, Riikka (2022) Haittojen vähentäminen ja Asunto ensin -malli huumeita käyttävien asumisen tuessa [Harm reduction and Housing First model in floating support for people using drugs]. Teoksessa Suvi Raitakari & Kirsi Günther & Jenni-Mari Räsänen (eds.) Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus [Home, welfare work and vulnerability]. Tampere: Tampere University Press, 181–215. [Open access]

Holmberg, Suvi & Ranta, Johanna (2021) Koti katkaisuhoidon tilana [Home as a space for detoxification]. Janus 29(1), 54–70. [Open access]

Juhila, Kirsi & Ranta, Johanna & Raitakari, Suvi & Banks, Sarah (2021) Relational autonomy and service choices in social worker-client conversations in an outpatient clinic for people using drugs. British Journal of Social Work 15(1), 170–186.  

Lydahl, Doris & Holmberg, Suvi & Günther, Kirsi & Ranta, Johanna (2021) Doing data together: Affective relations and mobile ethnography in home visits. Qualitative Research 21(4), 515–530. [Open access]

Raitakari, Suvi & Ranta, Johanna & Saario, Sirpa (2021) Alignment and service user participation in low-threshold meetings with people using drugs. In Kirsi Juhila, Tanja Dall, Christopher Hall & Juliet Koprowska (eds.) Interprofessional collaboration and service user participation: Analysing meetings in social welfare. Bristol: Policy Press, 115–140.

Ranta, Johanna (2020) Reducing harms through interactions: Workers orienting to unpredictable frames in a low-threshold project for people injecting drugs. International Journal of Drug Policy 82,102828.

Ranta, Johanna & Juhila, Kirsi (2020) Constructing a sense of home in floating support for people using drugs. Qualitative Social Work 19(4), 685–700. Published online 02 May 2019. DOI: 10.1177/1473325019847262

Kuusisto, Katja & Ranta, Johanna (2020) Psykososiaalisen päihdetyön asema Suomessa 1900-luvulta tähän päivään [The position of psychosocial substance use work in Finland from the 20th century to the present]. Teoksessa Johanna Moilanen, Johanna Annola & Mirja Satka (toim.) Sosiaalityön käänteet [Twists of social work]. Jyväskylä: SoPhi 144, 112–140. [Open access]

Günther, Kirsi & Ranta, Johanna (2019) Mielenterveys- ja päihdekuntoutujan palvelusiirtymät: Asumisyksikön työntekijöiden neuvottelut asiakkaiden muuttuvista palvelutarpeista [Service transitions of people with mental health and substance use problems: Housing support workers negotiating clients’ changing service needs]. Teoksessa Aini Pehkonen, Taru Kekoni & Katja Kuusisto (toim.) Oikeus päihdehuoltoon [Right for substance use services]. Tampere: Vastapaino, 219–252.

Ranta, Johanna (2019) Huumehoitoa koskevat neuvot ja valinnat matalan kynnyksen palvelun asiakkaiden ja työntekijöiden vuorovaikutuksessa [Advices and choices regarding drug addiction treatment in low-threshold service client-worker interaction]. Teoksessa Aini Pehkonen, Taru Kekoni & Katja Kuusisto (toim.) Oikeus päihdehuoltoon [Right for substance use services]. Tampere: Vastapaino, 253–287.

Ranta, Johanna & Raitakari, Suvi & Juhila, Kirsi (2017) Vastuuneuvottelut huumeidenkäyttäjien asunnottomuuden toiminnallisissa loukuissa [Negotiating responsibilities in the double binds of drug users' homelessness]. Yhteiskuntapolitiikka 82(2), 165–175. [Open access]

 

Edited publications and monographs

Mäki, Jenni & Kuoppakangas, Päivikki & Juhila, Kirsi & Ranta, Johanna & Karjalainen, Rosa (2023) ”Et se oli hyvin poikkeuksellinen paikka asua”: Purettavasta asuinyhteisöistä uusiin koteihin [”It was a very extraordinary place to live”: From a demolished housing community to new homes]. Tampere: Tampere University.

Jokinen, Arja & Raitakari, Suvi & Ranta, Johanna (eds.) (2022) Sosiaalityö yhteiskunnan marginaaleissa: Konstruktionistisia jäsennyksiä [Social work at the margins of society: Constructionist perspectives]. Tampere: Vastapaino. [Open access]

Juhila, Kirsi & Hansen Löfstrand, Cecilia & Ranta, Johanna (eds.) (2021) Home- and Community-Based Work at the Margins of Welfare: Balancing between Disciplinary, Participatory and Caring Approaches. Social Inclusion 9(3), thematic issue. [Open access]

Ranta, Johanna & Räsänen, Jenni-Mari & Günther, Kirsi (eds.) (2018) Sosiaalityön kodit ja kodit sosiaalityössä [Social Work’s Homes and Homes in Social Work]. Tutkiva sosiaalityö 2018 [Researching Social Work 2018]. Helsinki: Talentia and The Finnish Society of Social Work Research. [Open access]

 

Other publications

See TUNIcris