Hyppää pääsisältöön

Segregaation ja asunnottomuuden vastainen asumissosiaalinen työ haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asumis- ja palvelupoluilla (SEGRA)

Segregaation ja asunnottomuuden vastainen asumissosiaalinen työ haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asumis- ja palvelupoluilla (SEGRA) -tutkimushanke kohdentuu sosiaalityön rooliin alueellisen eriarvoistumisen eli segregaation ja asunnottomuuden vastaisessa työssä suomalaisten kasvukeskusten suurissa kaupungeissa. Tätä roolia lähestytään asumissosiaalisen työn kehyksessä. Tavoitteena on tehdä näkyväksi ja vahvistaa asumissosiaalisen työn otetta haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asumispoluilla ja sen myötä edesauttaa sosiaalisesti kestävän kaupungin rakentamista. Hankkeessa on kaksi toisiaan täydentävää osaa, jotka ovat asetelmaltaan ja metodologisesti erilaisia, mutta pohjimmiltaan samaa ilmiötä tutkivia. Ensimmäinen ja hankkeen laajempi, moniaineistoinen ja -metodinen osa keskittyy asumissosiaaliseen työhön kolmessa asuinyhteisöjen purkamis- ja peruskorjausprosessissa. Toisessa, metodisesti kvantitatiivisessa osassa kehitetään ja toteutetaan uudenlaisia tapoja analysoida asunnottomuuteen johtavia asumispolkuja erityisesti palvelupolkujen näkökulmasta ja paikannetaan asumissosiaalisen työn roolia näillä poluilla. Molemmat osat käynnistyvät samanaikaisesti ja ovat hankkeen ajan jatkuvassa vuoropuhelussa keskenään.

Tutkimus sijoittuu laajasti SHL 60 c §:n nojalla rahoitetun yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen asetuksella määrätyille painoaloille 2021, mutta erityisesti erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden elämäntilanteisiin ja palvelutarpeisiin kohdistuvaan sekä ehkäisevän ja rakenteellisen sosiaalityön tutkimukseen.

Hanke on konsortio, jota hallinnoidaan Tampereen yliopistossa (yhteiskuntatieteiden tiedekunta, sosiaalityö, MARGI-tutkimusryhmä). Osatoteuttajia ovat Y-Säätiö, Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitos sekä Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunta (MAB).

Rahoituslähde

Sosiaali- ja terveysministeriö, yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoitus.

Yhteyshenkilöt

Hankkeen johtaja:

professori Kirsi Juhila (kirsi.juhila [at] tuni.fi)

 

Organisaatiokohtaiset yhteyshenkilöt:

Jenni Mäki (jenni.l.maki [at] tuni.fi), Tampereen yliopisto

Veera Niemi (veeevi [at] utu.fi), Turun yliopisto

Riikka Perälä (riikka.perala [at] ysaatio.fi), Y-säätiö