Henkilöprofiili

Tuija Eronen

yliopistonlehtori, (sosiaalityö)
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Hyvinvointitieteet

Työtehtävät

Sosiaalityön opetus: STYP02 Elämänkulku ja sosiaalityö (5 op), STYP03 Käytäntö I: Arvot, etiikka ja vapaaehtoistyö (5 op), STYA09 Kandidaatin tutkielmaseminaari (Pori), STYS06A Orientaatio tutkielman tekemiseen 2019-2020 (Pori)

Lastensuojelun täydennyskoulutus 20 op 

SOSNET Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoistumiskoulutus

Osaamisalueiden kuvaus

Lastensuojelu, sijaishuolto, kertomusten tutkimus, sosiaalityön ammatillisen osaamisen syventäminen

Vastaanottoajat

Vastaanotto sopimuksen mukaan.