Hyppää pääsisältöön

Tarja Pösö

professori, sosiaalityö
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitetarja.poso [at] tuni.fi
puhelinnumero+358504336258
Keskustakampus

Oma esittely

Olen työskennellyt sosiaalityön professorina Tampereen yliopistossa vuodesta 1998 alkaen.

Tutkimuskohteet

Tutkimuskiinnostukseni kohdistuu lastensuojeluun. Vuosien mittaan erityisesti huostaanoton ja sijaishuollon teemat ovat olleet keskiössä ja niitä olen tarkastellut erilaisilla kysymyksenasetteluilla, orientaatioilla ja aineistoilla. Lastensuojelun vertaileva tutkimus on ollut yhtenä juonteena.Tämänhetkinen tutkimus kohdistuu suostumuksen ja vastustuksen luonteeseen huostaanottopäätöksenteossa (https://research.uta.fi/consent/) ja niihin korjausliikkeisiin, joilla pyritään korjaamaan lastensuojelussa nähtyjä ja koettuja virheitä samoin kuin lasten tilanteen arviointiin osana palveluihin pääsemistä.

Merkittävimmät julkaisut

Kirjat

Pösö, Tarja, Thoburn, June & Skivenes, Marit (eds.) (2021) Adoption from Care. International Perspectives on Children's Rights, Family Preservation and State Intervention. Bristol: Policy Press.

Biesel, Kay, Masson, Judith, Parton, Nigel & Pösö, Tarja (2020) (eds) Errors and mistakes in child protection. International Discourses, Approaches and Strategies. Bristol: Policy Press.

Hyvärinen, Sauli & Pösö, Tarja (2018) (toim.) Lasten haastattelu lastensuojelussa. Jyväskylä: PS-kustannus.

Burns, Kenneth, Pösö, Tarja & Skivenes, Marit (2017) (eds) Child welfare removals by the state: a cross-country analysis of decision-making systems. New York: Oxford University Press.

Enroos, Rosi, Heino, Tarja & Pösö, Tarja (eds.) (2016) Huostaanotto. Lastensuojelun vaativin tehtävä [Care orders. The most challenging task in child protection). Tampere: Vastapaino.

Skivenes, Marit, Barn, Ravinder, Kriz Katrin & Pösö, Tarja (eds.) (2015) Child Welfare Systems and Migrant Children. New York: Oxford University Press.

 

Viimeaikaisia artikkeleita

Pösö, Tarja (2021) Children's consent to child welfare services: Some explorative remarks. Children & Society. DOI. 10.1111/chso.12483

Korpinen, Johanna & Pösö, Tarja (2020) Social workers’ views about children’s and parents’ competence in child protection decision-making. Journal of Social Work DOI:10.1177/1468017320940635

Kalliomaa-Puha, Laura, Pösö, Tarja & Toivonen, Virve (2020) Error correction of restrictive measures: Appeals made by young people in care. Young DOI: 10.1177/1103308820914810

Hestbaek, Anne-Dorthe, Höjer, Ingrid, Pösö, Tarja & Skivenes, Marit (2020) Child welfare removals of infants: Exploring policies and principles for decision-making in Nordic countries. Children and Youth Services Review 108. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.104572

Flykt, Marjo, Punamäki, Raija-Leena & Pösö, Tarja (2020) Vauvojen huostaanotto kehityksellisenä ja tutkimusperustaisena kysymyksenä [Care orders of infants as a developmental and research-based topic]. Yhteiskuntapolitiikka 85(3), 293–300.

Pösö, Tarja, Toivonen, Virve-Maria & Kalliomaa-Puha, Laura (2019) “Haluaa kotiin äidin luo”. Erimielisyydet ja lapsen etu huostaanoton jatkamista koskevissa valituksissa ja hallinto-oikeuden ratkaisuissa. Oikeus 3, 226-243. 

Hoikkala, Susanna & Pösö, Tarja (2019) The documented layer of children’s rights in care order decision-making. Child & Family Social Work DOI: 10.1111/cfs.12711

Burns K, Kriz K, Krutzinna J, Luhamaa K, Meysen T, Pösö T, Skivenes M and Thoburn J (2019) The hidden proceedings – An analysis of accountability of child protection adoption proceedings in eight European jurisdictions. European Journal of Comparative Law and Governance.

Berrick, Jill, Dickenes, Jonathan, Pösö, Tarja & Skivenes, Marit (2019) Children’s and parents’ involvement in care order proceedings: a cross-national comparison of judicial

decision-makers’ views and experiences. Journal of Social Welfare and Family Law. DOI  

 10.1080/09649069.2019.1590902

Pösö, Tarja (2019) The non-discrimination principle in child protection: a snapshot on a seemingly trivial practice of transitions in care. In: Child Rights and International Discrimination Law: Implementing Article 2 of the UN Convention on the Rights of the Child, ed. By K. Søvig and M. Skivenes. Milton Park: Routledge, 87–100.

Pösö, Tarja (2018) Experts by experience infusing professional practices in child protection. In: Asgeir Falch-Eriksen & Elisabeth Backe-Hansen (eds) Human Rights in Child Protection. Implications for Professional Practice and Policy. Palgrave Macmillan, 111-128.

 

Tarkemmin: https://solecris.tuni.fi/crisyp/disp/8_/fi/cr_asiatunt/edi/tab/fet?stack=push&cro=2623393818323717281837173526262136242721232118233622232528292838273822292738393739283727351836321717&verkko=1