Hyppää pääsisältöön

Jenni Mäki

vierailija, tutkimus
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitejenni.l.maki [at] tuni.fi

Oma esittely

Tutkin 200 asuntoa käsittävän asuinyhteisön ja sen purkamisen merkitystä yhteisön asukkaiden asumispolkuihin. Erityisenä tarkastelukulmana on osallisuus muutosprosessissa niin viranomaisten, 3. sektorin toimijoiden, kuin muidenkin prosessin keskeisten toimijoiden näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkastellaan lisäksi asuinyhteisön merkitystä paikallisuuden näkökulmasta, sekä asukkaille järjestyvien asuinratkaisujen pysyvyyttä. 

Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoistumisopintojen lisensiaatintutkimukseni käsittelee rikosseuraamustaustaisten asunnottomuutta ja asumista hajasijoitetuissa asunnoissa, sekä asunnottomuuden ja hajasijoitetun asumisen yhteyttä yksilön identiteettiin. 

Lapin yliopistoon tekeillä olevan sosiaalityön väitöskirjan aiheena on suomalaisten nuorten kokema pitkäaikaisasunnottomuus ja siitä selviytyminen.  

Minua kiinnostavat yhteiskunnallisesti marginaalisessa asemassa olevien ihmisten käsitykset omasta paikasta yhteiskunnasta ja se, minkälaisia aitoja mahdollisuuksia näissä tilanteissa elävillä ihmisillä on vaikuttaa omaan elämäänsä.

Tutkimuskohteet

  • Asunnottomuus kerrottuna kokemuksena 
  • Asumispolut elämänkaarellisena kokemuksena 
  • Asunto ensin -periaate ja sen soveltaminen Suomessa
  • Marginaalisuus, stigma ja leimattu identiteetti
  • Narratiivinen tutkimus, kerronnallisuus, elämäntarina 
  • Yksilön suhteellinen toimijuus ja yhteiskunnallinen toimija-asema osallisuuden mahdollisuuksien kehikkoina 
  • Yhteisöllisyys asumisen tukena 

Merkittävimmät julkaisut