Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

FIN

Toimin sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa yliopisto-opettajana. Opetukseni liittyy metodologiaan ja kanditutkielmien ohjaamiseen. Lisäksi osallistun sosiaalityön opetussuunnitelmatyöskentelyyn, Sosnet-verkko-opetuksen työvaliokuntaan ja aikuissosiaalityön palveluiden (APA) praksis-toimintaan. 

Työstän väitöskirjaani naisten vankilasta vapautumisen jälkeisistä identiteeteistä ja toimijuudesta suhteessa väkivallan merkityksiin. Vuosina 2021-2022 olin mukana INSOTE-tutkimushankkeessa ja kuulun MARGI-tutkimusryhmään

Minut tavoittaa parhaiten sähköpostitse ja keskiviikkoisin klo 11-12 vastaanottoajalla!

ENG

I work as an university instructor in degree programme in social work. My teaching concerns methodology and instructing Bachelor theses. I also participate in working on social work syllabus, and in working committee of national social work e-learning network Sosnet, and in developing praxis teaching with professionals of social work for adults.

I am working on my dissertation on female inmates' post-release identities, agency and meanings of violence. In 2021-2022 I worked in INSOTE research project, and I currently am member of MARGI research group.

Best way to reach me is via email and during the social work faculty office hour on Wednesdays 11-12 AM.

Tutkimuskohteet

  • lainrikkojataustaisten ihmisten, erityisesti naisvankien, tilanteet ja palvelutarpeet 
  • sukupuolistunut väkivalta
  • sote-integraatio kompleksisissa tilanteissa olevien asiakkaiden kohtaamisen näkökulmasta
  • sovellan tutkimuksissani diskursiivista metodologiaa, erityisesti kategoria-analyysia ja narratiivista analyysia

ENG

  • situations and service needs of offenders, especially female inmates
  • gendered violence
  • integration of health and social services from the perspective of encountering clients in complex situations
  • in my studies I apply discursive methodology, especially mambership categorization analysis and narrative analysis 

Merkittävimmät julkaisut

Virolainen, Vera (2022) From abused to abuser, inevitably? Female inmates’ accounting for identity categorizations to distance themselves from violence. Qualitative Social Work 21(1), 71—90. DOI: 10.1177/1473325020979049 

Virolainen, Vera (2018) Naisvankien tarinoita väkivallasta: Uhridiskurssia moninaistavat pienet kertomukset ja vivahteikas toimijuus. Yhteiskuntapolitiikka 83(5-6), 495—505. ISSN 1458-6118: https://www.julkari.fi/handle/10024/137207