Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Dosentti, Yhteiskuntatieteiden tohtori

Työtehtävät

Toimin sosiaalityön yliopistonlehtorina. Opettamani aihealueet kohdistuvat perhetutkimukseen, lastensuojeluun, asiakastyön menetelmiin ja taitoihin sekä tutkimusvalmiuksiin ja sosiaalihuollon hallintoon ja johtamiseen. Olen sosiaalityön aineopinnoista vastaava opettaja. Lisäksi toimin hops -koordinaattorina: mikäli et tiedä kuka tutor-opettajasi on, voit ottaa yhteyttä minuun.

Osaamisalueiden kuvaus

Tutkimusosaamiseni kohdistuu erityisesti haavoittuvissa tilanteissa oleviin lapsiin ja perheisiin perhetutkimuksen ja lastensuojelun näkökulmista. Tutkin muun muassa huostaanottopäätöksentekoa sekä vankien lapsia ja vankien perhesuhteita. 

Tutkimukseni kiinnittyy sosiaalityön kysymyksiin, auttamisjärjestelmiin ja institutionaalisiin käytäntöihin, lapsen oikeuksiin, laadullisiin tutkimusmenetelmiin. Minua kiinnostavat myös osallisuus, dialogisuus sekä (tutkimus)eettiset kysymykset.

Tutkimusryhmä Lapset, perheet ja lastensuojelu.