Hyppää pääsisältöön

Arja Jokinen

yliopistonlehtori, sosiaalityö
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitearja.jokinen [at] tuni.fi
puhelinnumero+358503186100

Osaamisalueiden kuvaus

Aikuissosiaalityö, ammatillinen vuorovaikutus, sosiaalityön käytäntöjen konstruktionistinen tutkimus, diskurssianalyysi, kategoria-analyysi

Tutkimuskohteet

Sosiaalityön työssäoppimisjaksoilla saadun ohjauksen merkitys ammatilliseen oppimiseen, ammatillisen vuorovaikutuksen opettaminen/oppiminen yliopistossa. 

Teemaan liittyvä uusin  julkaisu:

Arja Jokinen, Katja Kuusisto, Erna Törmälehto, Anna Metteri ja Riikka Korkiamäki. Sosiaalityön opiskelijoiden kokemuksia ammatillista oppimista tukevista tekijöistä käytännönopetusjaksoilla. Janus 32 (2)2024, 170-188. https://journal.fi/janus/article/view/126126/92855

 

Tieteenalat

Sosiaalityö

Merkittävimmät julkaisut

Kirjat ja toimitetut teokset:

Arja Jokinen, Suvi Raitakari & Johanna Ranta (toim.) (2022) Sosiaalityö yhteiskunnan marginaaleissa. Konstruktionistisia jäsennyksiä. Tampere: Vastapaino. http://doi.org/10.58181/VP9789523970014

Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen (2016) Diskurssianalyysi : Teoriat, peruskäsitteet ja käyttö. Tampere:Vastapaino

Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen (2012) Kategoriat, kultuuri ja moraali: Johdatus kategoria-analyysiin. Tampere:Vastapaino

Arja Jokinen & Kirsi Juhila (toim.) (2008) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino.

Arja Jokinen, Laura Huttunen & Anna Kulmala (toim.) (2004) Puhua vastaan ja vaieta. Neuvottelu kulttuurisista marginaaleista. Helsinki: Gaudeamus.

Arja Jokinen & Eero Suoninen (toim.) (2000) Auttamistyö keskusteluna. Tutkimuksia sosiaali- ja terapityön arjesta. Tampere: Vastapino

Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Tarja Pösö (toim.) (1999) Constructing Social Work Practices. Aldershot: Ashgate.