Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Tutkimuksessani olen ollut kiinnostunut yksilön ja paikan välisestä suhteesta ja siitä, miten se muuttuu ajan kuluessa. Viimeisimmät tutkimusteemani kytkeytyvät hoivaan liittyviin eriarvoisuutta tuottaviin käytänteisiin ja rakenteisiin (erityisesti "hoivan pimeään puoleen"), osallisuuteen sekä pandemiakokemuksiin. Olen myös tutkinut vastuuttamiseen sekä haavoittuvuuden ja resilienssin risteytymiin liittyviä teemoja. Teen kvalitatiivista tutkimusta, erityisesti narratiivista analyysia.

Olen mukana Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikössä (CoE AgeCare , JY, 2018–2025).

Minulla on aikuiskouluttajan pedagoginen pätevyys (APO, 60 op) ja opiskelen parhaillaan ratkaisu- ja voimavarakeskeiseksi työnohjaajaksi (60 op).

Työtehtävät

Syksyn 2023 opetustehtäviini kuuluvat tutkielma- ja vauhditusseminaarit. Lisäksi opetan Sosiaalityö ja yhteiskuntateoria -opintojaksolla sekä vastaan Kehittämis- ja vaikuttamislähtöinen tutkimus -jakson essee- ja tenttisuoritukseista sekä maisteriopiskelijoiden tutor-ryhmästä.

Keväällä 2024 jatkan pro gradu -töiden ohjausta vauhditusseminaarissa ja vastaan Kehittämis- ja vaikuttamislähtöinen tutkimus -opintojakson suorituksista. Lisäksi toimin Käytännöt III -jakson vastuuopettajana sekä opetan Käytännöt II -opintojaksolla.

Merkittävimmät julkaisut

Kaikki julkaisut: https://orcid.org/0000-0002-5209-7495 

Poimintoja uusimmista julkaisuista

Sihto T. & Vasara P. (toim.) (2023) Hoivan pimeä puoli. Helsinki: Gaudeamus.

Vasara P. (2023) Työikäisten kertomuksia pandemia-aikaan liittyvistä haavoittuvuuden kokemuksista. Teoksessa M. Hekkala & S. Raitakari (toim.) Osallisuutta ja osattomuutta yhteiskunnan marginaaleissa – Muuntuvat palvelut ja hyvinvointi koronapandemiassa. Tampere: Tampereen yliopisto, 224–245.

Vasara P. (2023) Osallisuuden kokemuksia seniorikorttelissa. Teoksessa Annika Tammela, Pilvi Hämeenaho, Johanna Eronen & Jari Eilola (toim.) Hyvinvointi koettuna, kuvattuna ja tulkittuna. JYU Studies. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 178–195.

Vasara P., Simola A. & Olakivi A. (2023) The trouble with vulnerability. Narrating ageing during the COVID-19 pandemic. Journal of Aging Studies. 64.

Vasara P. (2022) Residing in communal senior housing: situating the ageing self within debates of the universal welfare state. Ageing& Society. Ageing & Society , First View, 1–23.

Vasara P. (2021) Ikäasumisen odotuksista ja uusista käytännöistä. Janus 29 (2), 176–181.

Vasara P. (2021) Kirjoituskutsu korona-ajan kokemuksista. Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön blogi.

Vasara P. (2020) Opposite ends: Widows’ narratives of contemporary late life. International Journal of Ageing and Later Life 14 (2), 35–59. 

Vasara P. (2020) Ikäasumisen uudet tuulet vai keisarin uudet vaatteet? Verkkojulkaisu. Politiikasta.fi / artikkelit