Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitepaula.vasara [at] tuni.fi
puhelinnumero+358503482262
Keskustakampus

Oma esittely

Tutkimuksessani olen ollut kiinnostunut yksilön ja paikan välisestä suhteesta ja siitä, miten se muuttuu ajan kuluessa. Väitöskirjassani tutkin ikääntyvien asumista ja paikoillaan vanhenemisen politiikkaa, viimeisimmät tutkimusteemani kytkeytyvät hoivaan liittyviin käytänteisiin ja rakenteisiin, pandemiakokemuksiin, yksilön vastuuttamiseen sekä haavoittuvuuteen ja resilienssiin. Teen kvalitatiivista tutkimusta, erityisesti narratiivista analyysia.

Olen mukana Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikössä (CoE AgeCare, JY, 2018–2025).

Minulla on aikuiskouluttajan pedagoginen pätevyys (APO) ja opiskelen työn ohessa parhaillaan työnohjaajaksi.

Työtehtävät

Syksyn 2023 opetustehtäviini kuuluvat tutkielma- ja vauhditusseminaarit. Lisäksi opetan Sosiaalityö ja yhteiskuntateoria -opintojaksolla sekä vastaan Kehittämis- ja vaikuttamislähtöinen tutkimus -jakson essee- ja tenttisuoritukseista sekä maisteriopiskelijoiden tuutor-ryhmästä.

Keväällä 2024 jatkan vauhditusseminaarissa ja opintojaksolla Kehittämis- ja vaikuttamislähtöinen tutkimus -opintojaksolla. Lisäksi sijaistan Käytännöt II ja Käytännöt III -jaksoilla.

Merkittävimmät julkaisut

Kaikki julkaisut 

https://orcid.org/0000-0002-5209-7495

Poimintoja uusimmista julkaisuista

Sihto T. & Vasara P. (toim.) (2023) Hoivan pimeä puoli. Helsinki: Gaudeamus.

Vasara P. (2023) Työikäisten kertomuksia pandemia-aikaan liittyvistä haavoittuvuuden kokemuksista. Teoksessa M. Hekkala & S. Raitakari (toim.) Osallisuutta ja osattomuutta yhteiskunnan marginaaleissa – Muuntuvat palvelut ja hyvinvointi koronapandemiassa. Tampere: Tampereen yliopisto, 224–245. https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/150850/978-952-03-3018-7.pdf?sequence=2&isAllowed=y.

Vasara P. (2023) Osallisuuden kokemuksia seniorikorttelissa. Teoksessa Annika Tammela, Pilvi Hämeenaho, Johanna Eronen & Jari Eilola (toim.) Hyvinvointi koettuna, kuvattuna ja tulkittuna. JYU Studies. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 178–195. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87519.

Vasara P., Simola A. & Olakivi A. (2023) The trouble with vulnerability. Narrating ageing during the COVID-19 pandemic. Journal of Aging Studies. 64, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jaging.2023.101106.

Vasara P. (2022) Residing in communal senior housing: situating the ageing self within debates of the universal welfare state. Ageing& Society. Ageing & Society , First View , 1–23. DOI: https://doi.org/10.1017/S0144686X22001167.

Vasara P. (2021) Ikäasumisen odotuksista ja uusista käytännöistä. Janus 29 (2), 176–181.

Vasara P. (2021) Kirjoituskutsu korona-ajan kokemuksista. Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön blogi. https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/en/research/projects/agecare/kirjoituskutsu-korona-ajan-kokemuksista.

Vasara P. (2020) Opposite ends: Widows’ narratives of contemporary late life. International Journal of Ageing and Later Life 14 (2), 35–59. https://doi.org/10.3384/ijal.1652-8670.1619.

Vasara P. (2020) Ikäasumisen uudet tuulet vai keisarin uudet vaatteet? Verkkojulkaisu. Politiikasta.fi / artikkelit https://politiikasta.fi/ikaasumisen-uudet-tuulet-vai-keisarin-uudet-vaatteet/

Vasara P. (2020) Katse kertomukseen. Uusia tuulia ikääntyvien asumispolitiikkaan. Vanhustyö 4, 20–21.

Vasara P. (2020) Asumispolulta kerrottua. Gerontologia 34 (3), 239–243.