Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Tampereen yliopisto ja TAMK

Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2022 - 2023 on avattu 4.5. ja päättyy 1.9.2022. Mikäli haluat suorittaa opintoja jo lukuvuoden 2022 - 2023 ensimmäisellä periodilla, tulee lukuvuosi-ilmoittautuminen hoitaa ennen opintojaksoille ilmoittautumista. 

Ilmoittautumisaika kevätlukukaudelle on 14.11.2022 - 5.1.2023, jolloin voit tarvittaessa muuttaa aiemmin kevätlukukaudelle tekemäsi poissaoloilmoittautumisen läsnäoloksi OILI-palvelussa. Läsnäolevaksi ilmoittautumisen voit muuttaa poissaoloksi ottamalla yhteyttä opintotoimistoon 5.1.2023 mennessä. 

Lukuvuosi-ilmoittautuminen tehdään OILI-palvelussa. Palveluun kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksella. Valitse kirjautuessa vaihtoehto Tampereen korkeakoulut/Tampere Universities. Voit tarvittaessa aktivoida käyttäjätunnuksesi osoitteessa id.tuni.fi. Mikäli sinulle on myönnetty opintojen suorittamiseen lisäaikaa ja kirjautuminen OILI-palveluun ei onnistu tai ilmoittaudut varsinaisten ilmoittautumisaikojen ulkopuolella, ota yhteyttä opintotoimistoon.

Huomaathan, että läsnä olevaksi ilmoittautuneen alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavan korkeakouluopiskelijan tulee maksaa myös terveydenhoitomaksu Kelaan.

Mikäli olet vastaanottanut opiskelupaikan vuonna 2021 ja tuolloin ilmoittautunut poissaolevaksi, huomaathan ilmoittautua OILI-palvelussa jatkavana opiskelijana.

Kaikissa lukuvuosi-ilmoittautumista koskevissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä opintotoimistoon.

 

Tutkinto-opiskelijat

Ilmoittautuminen läsnäolevaksi

Tutkinto-opiskelijan on vuosittain ilmoittauduttava joko läsnä- tai poissaolevaksi säilyttääkseen opiskeluoikeutensa. Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut määräaikaan mennessä, menettää oikeuden opiskella. Lukuvuosi-ilmoittautuminen tulee tehdä sekä syys- että kevätlukukaudelle viimeistään 1.9.2022. Mikäli ilmoittautuminen on laiminlyöty ja opiskelija haluaa vielä jatkaa opintojaan, tulee hakea opiskeluoikeuden palautusta.

Mikäli aiot suorittaa opintoja, ilmoittaudu OILI-palvelussa läsnäolevaksi. Vain läsnäoleva opiskelija voi osallistua opetukseen, suorittaa tenttejä ja valmistua. Läsnäolevaksi ilmoittautuminen edellyttää perustutkinto-opiskelijoilta Tampereen ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksamista. Jatko-opiskelijoille maksu on vapaaehtoinen.

Kevätlukukauden ilmoittautumistietoja voi muuttaa poissaolevasta läsnäolevaksi kevätlukukauden ilmoittautumisaikana. Mikäli haluat muuttaa aiemmin tekemäsi kevätlukukauden läsnäoloilmoittautumisen poissaoloksi, ota yhteyttä opintotoimistoon 5.1.2023 mennessä. Poissaolon voi muuttaa läsnäoloksi myös kesken kevätlukukauden ottamalla yhteyttä opintotoimistoon.

Ilmoittautuminen poissaolevaksi

Myös poissaolevaksi ilmoittaudutaan OILI-palvelussa. Poissaolevaksi ilmoittautuessa ylioppilaskunnan jäsenmaksua ei makseta. Mikäli poissaolo johtuu lakisääteisestä syystä, tulee siitä toimittaa todistus opintotoimistoon.

Uusi opiskelija voi ensimmäisenä vuonna ilmoittautua poissa olevaksi vain lakisääteisen syyn perusteella (vapaaehtoinen asepalvelus tai asevelvollisuuden suorittaminen, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa tai opiskelun estävä vamma tai sairaus).

1.8.2015 ja sen jälkeen opiskelupaikan vastaanottanut saa ilmoittautua poissaolevaksi opintojen aikana ilman, että tutkinnon suorittamisaika kuluu:

  • Ilman lakisääteistä syytä vain 1 lukuvuodeksi (2 lukukautta)
  • Lakisääteisistä syistä rajoittamattomaksi ajaksi (asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain, tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukainen palvelu, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa). Mikäli poissaolosi johtuu näistä syistä, esitä opintotoimistossa todistus poissaolon syystä (esim. palveluksen aloittamismääräys, sotilaspassi, Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta), jolloin poissaoloa ei vähennetä tutkinnon suorittamisajasta.

Opiskelupaikan ennen 1.8.2015 vastaanottanut voi ilmoittautua poissaolevaksi opintojen aikana ilman, että tutkinnon suorittamisaika kuluu:

  • Ilman lakisääteistä syytä 2 lukuvuodeksi (4 lukukaudeksi)
  • Lakisääteisistä syistä rajoittamattomaksi ajaksi (asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain, tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukainen palvelu, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa). Mikäli poissaolosi johtuu näistä syistä, esitä opintotoimistossa todistus poissaolon syystä (esim. palveluksen aloittamismääräys, sotilaspassi, Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta), jolloin poissaoloa ei vähennetä tutkinnon suorittamisajasta.

 

Muut kuin tutkinto-opiskelijat

Alumniopiskelijat, vie­railevat opiskelijat, erillisiä opettajan pedagogisia opintoja suorittavat tai erikoistumiskoulutukseen valitut (erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin koulutus, yleislääketieteen erityiskoulutus, erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmat) on opiskeluoikeuden alkaessa kirjattu opiskelijoiksi koko opiskeluoikeutensa voimassaoloajaksi tai toistaiseksi, eikä lukuvuosittaista ilmoittautumista tämän jälkeen vaadita.

Avoimia yliopisto-opintoja suorittavat ilmoittautuvat saamiensa ohjeiden ja aikataulun mukaisesti.

Muut kuin tutkinto-opiskelijat eivät voi liittyä ylioppilaskunnan jäseniksi. Poikkeuksena ovat Tampereen yliopiston jatko- ja vaihto-opiskelijat, joille jäsenyys on vapaaehtoinen.

Julkaistu: 21.2.2019
Päivitetty: 28.9.2022