Hyppää pääsisältöön

TAMKin opiskelijan käsikirja

Tradenomi (AMK) Liiketalous monimuotototeutus, digitaalinen liiketoiminta, maakunta

TAMK

 
Huom! Muutokset ovat mahdollisia – muutoksista ilmoitetaan tällä sivulla. Palaa näihin ja yleisiin uuden opiskelijan ohjeisiin vielä elokuussa ennen orientoivia päiviä.

 
Onneksi olkoon saamastasi opiskelupaikasta!  
Tervetuloa opiskelemaan Liiketalouden tutkinto-ohjelman monimuotototeutukseen!

 
Opintojen alkaminen

 
Opintosi alkavat orientoivilla päivillä 18.-19.8.2022, klo 9:00 Tarjanne-salissa osoitteessa Nuorisokeskus Marttinen/Marttisen Vanha Pappila, Herrasentie 16, Virrat.  Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla.

Lähetämme elokuun alussa (ennen orientoivia päiviä) lisätietoja majoitusmahdollisuuksista. Halutessasi voit yöpyä (18.-19.8.) Marttisessa TAMKin sopimushinnoilla. Yöpyminen on siis omakustanteinen.
Orientoivilla päivillä tutustut opintojesi sisältöihin ja käytäntöihin sekä ryhmäsi opiskelijoihin ja TAMKin henkilökuntaan sekä aloitat syksyn opintojaksot. Jotta opintosi pääsevät hyvin vauhtiin, on tärkeää, että osallistut orientoivien päivien ohjelmaan. Liitteenä 1 on orientoivien päivien ohjelma.
 

Alkuperäiset todistukset pyydetään tarvittaessa, js niitä ei saada järjestelmästä.

Pidäthän orientoivilla päivillä mukanasi henkilöllisyystodistusta. Oman tietokoneen tarvitset silloin, kun ohjelmassa on tietojärjestelmiin ja opintoihin tutustumista. Tee ennakkotehtävät ennen orientoivia päiviä. Liite 2 Ennakkotehtävät.

Huomioi, että joitakin valmentavia opintoja tai testejä on elokuussa ennen orientoivia päiviä, lisätietoa alempana kutsussa.


 Opetussuunnitelma


Tutustu ennen orientoivia päiviä tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan.


 
Läsnäolovaatimukset

Opintoihin liittyvät opetuspäivät ovat pääsääntöisesti kerran kuukaudessa torstai ja perjantai. Syksyn 2022 opetuspäivät ovat 18.-19.8., 8.-9.9., 6.-7.10., 10.-11.11. ja 8.-9.12. Opetusmuodosta (lähi/etä) ilmoitetaan tarkemmin lukujärjestyksessä. Osa kontaktipäivistä toteutetaan etäopetuksena, mutta elokuussa aloitamme lähiopetuksessa. Opetuspäivien lisäksi etäopetusta on arki-iltaisin, useimmiten tiistaisin, klo 17 jälkeen. Viikostasi tulee löytyä aikaa myös itsenäiselle ja pienryhmäopiskelulle.
 


Opiskelumenetelmät

Opintosi koostuvat lähi- ja etäopetuksesta, erilaisista yksilö- ja tiimitehtävistä sekä verkko-opinnoista. Osa opinnoista arvioidaan tehtävien ja tenttien perusteella, osa ryhmäsuoritusten pohjalta ja mukana arvioinnissa on myös itse- ja vertaisarviointia.  

Kuulut valmennusryhmään, jolla on nimetty valmentaja. Valmentaja ohjaa opintojasi ja auttaa tarvittaessa. Hänen kanssansa käyt myös vuoden aikana ohjauskeskusteluita. Tarvittaessa myös opinto-ohjaaja on tukenasi.


 
Opiskeluvälineet ja -materiaalit

Tarvitset opiskellessasi kannettavan tietokoneen. Etäopetuksessa tarvitset usein myös web-kameran sekä kuulokkeet. Monet opinnoissa käytettävät ohjelmistot on mahdollista asentaa ilmaiseksi omalle tietokoneelle (esim. Office ProPlus -ohjelmapaketti) tai ne toimivat ilman asennuksia verkossa. Ota oma tietokone mukaasi torstaista 18.8.2022 alkaen.

Lisätietoa IT-palvelut -sivuilta .
 
TAMKissa saat käyttöösi hyvin kattavat Tampereen yliopiston kirjastopalvelut, joita hyödynnetään opinnoissa. Useimmat opintojaksoilla vaadittavat kirjat löydät kirjaston tarjonnasta joko kirjoina tai e-kirjoina. Lisäksi itsenäinen tiedonhaku digitaalisista tietokannoista on yksi taito, jonka otat haltuusi heti opintojen alussa.  
Kirjastopalveluista löydät lisätietoa Tampereen yliopiston kirjaston -sivuilta.


 
Opintojen ja osaamisen hyväksilukeminen


TAMKissa voit hakea hyväksiluettavaksi aiempia korkeakoulutasoisia opintojasi ja osaamisiasi. Kuulet asiasta enemmän orientoivilla päivillä.

Liiketalouden opetussuunnitelmaa tutkimalla voit selvittää, mistä opinnoista voisit hakea hyväksilukuja aiemmilla korkeakouluopinnoilla. Vertaa opintojaksojen sisältöjä ja laajuuksia aikaisemmin suorittamiisi vastaaviin opintoihin. Jos olet jo aikaisemmin suorittanut suunnilleen ensimmäisen vuoden opintoja vastaavat opinnot, niin mahdolliset hyväksilukemiset on hyvä selvittää ennen opintojen alkamista.  

Varaa tapaamisaika opintoasiainkoordinaattorin (marja.honkanen [at] tuni.fi) kautta opinto-ohjaajalle, myös etätapaaminen on mahdollinen.
Tapaamisaikoja on saatavissa 8.8.2022 alkaen. Valintakurssin suorittaneiden ei tarvitse varata aikaa!
 
Tasotestit ja näyttökokeet ennen opintojen alkua


Kielten yleiset lähtötasotestit ja liiketalouden englannin näyttökoe


Kaikki TAMKissa aloittavat tutkinto-opiskelijat tekevät lähtötasotestit englannissa ja ruotsissa. Testit tehdään heti opintojen alussa, ja ne voi tehdä vain kerran. Saat testien tuloksena tietoa omasta taitotasostasi ja suosituksen, miten edetä, kielten lähtötasotestit.

Liiketalouden syksyn opintoihin sisältyy Professional English for BBA Studies –opintojakso (5op), josta järjestetään oma näyttökoe heti opintojakson alussa. Koe tulee tehdä aikavälillä pe 19.8.- pe 26.8. Näyttökoe on ainutkertainen ja se arvioidaan TAMK asteikolla 0-5. Kokeessa on suullinen (videoesitys) ja kirjallinen osa. Kuulet tarkemmin kokeesta ja kielten opiskelusta orientoivien päivien aikana.Matematiikan tasotesti ja valmentavat opinnot tradenomiopiskelijoille elokuussa 2022

Suorittaaksesi tradenomin opinnot tarvitset riittävät matemaattiset valmiudet. TAMK Liiketalous järjestää uusille tradenomiopiskelijoilleen matemaattisia perusvalmiuksia tukevan opintojakson, joka alkaa ma 8.8.2022, jo ennen varsinaisen muun opetuksen alkua. Opintojakso ”Valmentava matematiikka, Liiketalous” on 2 op:n laajuinen, ja se on tarkoitettu kaikille sitä tarvitseville uusille tradenomiopiskelijoille. Opintojakso kuuluu vapaasti valittaviin opintoihin.

Matematiikan tasotestin avulla selvität, tarvitsetko kyseistä Valmentava matematiikka - opintojaksoa vai onko osaamisesi jo riittävällä tasolla. Testin tehtyäsi saat sähköpostiviestin, josta selviää testisi tulos. Testissä kysyttävät asiat oletetaan osattaviksi tradenomiopintojen opintojaksoilla. Testin löydät alla olevasta linkistä:
Matematiikan tasotesti

Mikäli tasotestin mukaan tarvitset valmentavan matematiikan opintoja, ilmoittaudu Valmentava matematiikka, Liiketalous -opintojaksolle viimeistään 5.8.2022 alla olevan linkin kautta:

Ilmoittautuminen Valmentava matematiikka, Liiketalous (2 op) -opintojaksolle

Valmentava matematiikka, Liiketalous opintojakson aikataulu
(2 op = 54 työtuntia; 18 h luento-opetusta, omatoiminen työskentely laskujen parissa sekä tentti)
•    ma 8.8.2022 klo 17-20, luokka B5-25
•    to 11.8.2022 klo 17-20, luokka B5-25
•    ma 15.8.2022 klo 17-20, luokka B5-25
•    ti 16.8.2022 klo 17-20, luokka B5-25
•    ma 22.8.2022 klo 17-20, luokka B5-25
•    ti 23.8.2022 klo 17-20, luokka B5-25
•    ma 29.8.2022 klo 17-20 (tentti), luokka B5-25

Tarvittaessa voit kysyä lisätietoja Petriina Vuoriselta sähköpostitse 1.8.2022 alkaen (petriina.vuorinen [at] tuni.fi).

 

Merkonomin näyttökoe


Jos olet suorittanut merkonomitutkinnon, sinun on mahdollista osoittaa aikaisempi liiketalouden perusteiden osaamisesi näyttökokeella. Mikäli suoritat näyttökokeen osat hyväksytysti, pääset halutessasi opiskelemaan suoraan toisen vuoden opintoja. Näyttökoe koostuu kolmesta osasta: itsearviointi, kirjallinen testi ja mahdollinen haastattelu. Liitteessä 3 on lisätietoa Merkonomin näyttökokeesta (tulossa).
Itsearviointiraporttisi sekä ilmoittautumisesi kirjalliseen testiin tulevat olla perillä maanantaihin 1.8.2022 mennessä sähköpostitse opintoasiainkoordinaattori Marja Honkaselle (marja.honkanen [at] tuni.fi). Kirjallinen testi järjestetään ti 9.8.2022 klo 16-19 TAMKissa tilassa B5-27.  Liite 3. Merkonomin näyttökoe
 
Lisätietoja
TAMKin henkilöiden sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi [at] tuni.fi

Opintoasiainkoordinaattori Marja Honkanen (p. 040 801 6250); lomalla 4.7.-26.7.2022

Opinto-ohjaaja Eija Reunanen (p. 050 311 9701); vapaajaksolla 13.6. - 7.8.2022

Vuosilomien aikana opintopalveluiden päivystys opintotoimisto.tamk [at] tuni.ficlass="spamspan"

TAMKin yhteystiedot
 


LIITTEET

 

 

 

PIDÄTÄMME OIKEUDET MUUTOKSIIN.

Julkaistu: 2.4.2019
Päivitetty: 22.6.2022