Hyppää pääsisältöön
TAMKin opiskelijan käsikirja

Ilmoittaudu opiskelijaksi

Opiskelupaikan vastaanottamisen ohessa sinun tulee ilmoittautua läsnä tai poissa olevaksi opiskelijaksi. Löydät linkin ilmoittautumiseen Oma Opintopolku -palvelusta.

Opiskelupaikan vastaanottamisen ohessa sinun tulee ilmoittautua läsnä tai poissa olevaksi opiskelijaksi. Poikkeuksena siirtohaussa hyväksyttävät, jotka voivat ilmoittautua vain läsnä oleviksi. Ilmoittautumaan pääset helpoiten samalla, kun otat opiskelupaikan vastaan. Löydät linkin ilmoittautumiseen Oma Opintopolku -palvelusta. Jos jätät kokonaan ilmoittautumatta, menetät opiskeluoikeutesi ja hakiessasi sitä takaisin, joudut maksamaan 50 euron suuruisen käsittelymaksun.

Jos jäät odottamaan ylempien hakutoiveidesi valinnan etenemistä tai valintasi on ehdollinen, voit ilmoittautua vasta sitten, kun opiskelupaikan vastaanotto on muuttunut sitovaksi tai ehdollisuus on poistettu.

Ensimmäiselle lukuvuodelle ilmoittaudutaan ensisijaisesti läsnä olevaksi, mutta voit ilmoittautua poissa olevaksi, jos ensimmäisenä lukuvuotena (325/2015 § 29-30):

  • suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua
  • tarvitset vapaata opinnoista lapsen hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä (53/2022)
  • olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja.

Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittamisesta tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään kahden lukukauden pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissa olevaksi 29 §:n mukaisesti.

Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. syksyllä aloittavalla tammikuussa alkava asepalvelus), voit halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi. Huomaathan, että tämä poissaolo saattaa vaikuttaa Kelan myöntämään opintolainan hyvitykseen, katso lisää Kelan sivuilta.

Poissaolon todentavat asiakirjat tulee toimittaa muiden hakuun liittyvien liitteiden yhteydessä sähköpostiosoitteeseen liitteet.tamk [at] tuni.fi viimeistään opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä. Kirjoita sähköpostin otsikkoon tutkinto-ohjelmasi.

Tällaisia asiakirjoja ovat

  • Palvelukseenastumismääräys (vain suomalainen), joka todistaa, että asepalvelus sijoittuu kyseisen lukukauden aikaan
  • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta, tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta. Isyysvapaan voi todistaa vain KELAn todistuksella isyysvapaasta. Myös muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta hyväksytään.
  • Sairauspäivärahapäätös, tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.8. syyslukukaudella tai 1.1.kevätlukukaudella aloittavilla. Sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamiin esteisiin vedotessa tarvitaan riittävä selvitys. Tällainen on esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön lausunto, jossa todistetaan, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys. Selvityksellä on myös osoitettava, miten asia on tarkoitus järjestää. Vamma on pysyvä tila, jolloin pelkkään vammaan vetoaminen ei riitä. Pitää olla joku tilapäinen vammaan liittyvä syy, johon vedotaan.

Jos dokumentit eivät ole riittävät tai jos niitä ei toimiteta ollenkaan, menettää ilmoittautumisajan loppumisen jälkeen opiskeluoikeuden, koska ei ole ilmoittautunut yliopistolain 39 §:n /ammattikorkeakoululain 29 §:n mukaisesti.

Opiskelijoiden terveydenhoito

Sinun täytyy maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu, jos suoritat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa ja olet ilmoittautunut lukukaudelle läsnä olevaksi. Maksu täytyy maksaa, vaikka et saisi opintotukea tai käytät YTHS:n palvelujen sijaan esimerkiksi työterveyshuollon palveluita.

Terveydenhoitomaksusta ei lähetetä laskua, vaan maksu täytyy maksaa OmaKelassa oma-aloitteisesti lukukausittain. Lue Kelan sivuilta, miten maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun.

Terveydenhoitomaksun eräpäivä määräytyy sen mukaan, milloin ilmoittaudut läsnä olevaksi.

  • Syyslukukauden eräpäivä on 30.9., jos olet siihen mennessä ilmoittautunut läsnä olevaksi. Jos ilmoittaudut syyslukukaudelle 1.10. tai sen jälkeen, eräpäivä on 31.12.
  • Kevätlukukauden eräpäivä on 31.1., jos olet siihen mennessä ilmoittautunut läsnä olevaksi. Jos ilmoittaudut kevätlukukaudelle 1.2. tai sen jälkeen, eräpäivä on 31.7.

Jos sosiaaliturvastasi vastaa toinen EU- tai Eta-maa, Sveitsi tai Iso-Britannia, sinun ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua. Voit kuitenkin käyttää YTHS:n palveluita. Lue Kelan sivuilta, miten sinun pitää toimia, jos kuulut toisen EU- tai Eta-maan, Sveitsin tai Ison-Britannian sosiaaliturvaan.

Julkaistu: 6.5.2019
Päivitetty: 13.5.2024