Lasten ja nuorten tunteiden kohtaaminen -vanhempainilta

Normaalikoulun auditoriossa (Kuokkamaantie 16, H-siipi) keskiviikkona 23.10.2019 klo 18.00-19.00 luento ja keskustelutilaisuus aiheesta ”Murrosikäisen tunteiden kohtaaminen ja itsetunnon vahvistaminen”. Tilaisuus sopii hyvin myös pienempien lasten huoltajille. Luennoitsijana kasvatustieteen tohtori, erityisluokanopettaja ja kouluttaja Jaana Kiviluote.

Miten pitäisi toimia, kun murrosikäisen voimakkaat ja haastavat tunteet eli aggressiot nousevat pintaan? Millaiset ovat aikuisen ja murrosikäisen tunnetaidot?

Tunnetaidot, kuten tunteiden tunnistaminen, nimeäminen, ilmaiseminen ja säätely ovat elämän perustaitoja. Meidän täytyy opetella tulemaan toimeen niin itsemme kuin toistemme kanssa. Tutkimusten mukaan lapsen tunne-elämän tasapainoisuus vaikuttaa koko hänen myöhempään elämänkulkuunsa. Lapsen tunne-elämän tukemisella ja itsetunnon vahvistamisella on suojaava merkitys muun muassa lapsen riskikäyttäytymisen ja syrjäytymiskehityksen ennaltaehkäisyn kannalta. Me kaikki voimme osaltamme vaikuttaa näihin asioihin.

KT, erityisluokanopettaja Jaana Kiviluote on toiminut noin 30 vuoden ajan opetustehtävissä muun muassa luokanopettajana, laaja-alaisena erityisopettajana sekä erityisluokanopettajana, myös tunne-elämän ja käyttäytymisen haasteita omaavien lasten parissa. Kiviluote tutki väitöstutkimuksessaan alakouluikäisten lasten tunne- ja itsesäätelytaitojen kehittymistä kolmen lukuvuoden ajan (Turun yliopisto, Hintikka, 2016). Lisäksi hänellä on pitkäaikainen kokemus tunnetaitojen opettamisesta ja lasten itsetunnon vahvistamisesta.

Kiviluote on kouluttanut jo pitkään sekä perusopetuksen että varhaiskasvatuksen henkilöstöä sekä luennoinut vanhempainilloissa ja eri yhteisöjen tilaisuuksissa.