Kielivalintailta Normaalikoululla

Kielivalintaillan materiaaleista koottua:

– Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten.​
– Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.​
– Mahdollisuus valita useita kieliä on kädenojennus, jonka koulu tarjoaa.
– Kielenopiskelu vaatii pitkäjänteistä sitoutumista ja työntekoa.​
– Toisaalta alakouluikäisten kielenoppimisen herkkyyskausi,
rohkeus ja uteliaisuus helpottavat oppimista.​
– Monipuolinen kielikasvatus on osa koulumme kulttuuria. Se näkyy ja kuuluu koulumme arjessa ja konkreettisesti jo kielisuihkutunneilla. ​
– Kielisuihkutuntien tarkoituksena on antaa lapselle ensikosketus vieraisiin kieliin ja herättää kiinnostusta kieliä kohtaan sekä tukea kielivalintaa.


ALAKOULU

Kielenopiskelu 1.luokalla​

– leikkejä, lauluja, toiminnallista tekemistä​
– vieraaseen kieleen ja kulttuureihin tutustumista​
– keskitytään vuorovaikutukseen, ääntämisen ja suullisen kielitaidon harjoitteluun, otetaan kieli heti käyttöön​
– opitaan lapsen maailmaan liittyvää sanastoa​
– vähän kirjoittamista, ei kokeita, ei arvosanoja​

Valitse omasi
Normaalikoulu tarjoaa kolme A-kieltä:
– Englanti
– Ranska
– Saksa

Tampereen kaupunki tarjoaa​ A–kielenä myös: espanja​, venäjä​, ruotsi​, kiina​

Pakollinen A-kieli 1. luokalta 1.1.2020 alkaen​
– 1 h/viikko ​
– vähintään 12 oppilasta​

Vapaaehtoinen A-kieli 3. luokalta​
– tuntimäärät ja ryhmäkokovaatimukset eivät vielä ole tiedossa​

Jos valitsee englannin ensimmäiseksi kieleksi​, voi valita toisen (vapaaehtoisen) kielen, ​joka alkaa 3. luokalla​ tai voi keskittyä vain englannin opiskeluun​. Jos valitsee muun kuin englannin kielen​, englannin kielen opiskelu alkaa 3.luokalla.

– Jos lapsi haluaa opiskella kahta vierasta kieltä jo alaluokkien aikana, kannattaa ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi valita muu kuin englannin kieli, koska englanti alkaa tällöin vapaaehtoisena A-kielenä 3. luokalla. ​

– Kieliopinnot kannattaa aloittaa vaativammalla kielellä. Kieli, jota ei juuri kuule oppituntien ulkopuolella, vaatii enemmän aikaa ja harjoittelua.


Vaikutus yläkouluun

Kielivalinta on sitova koko peruskoulun ajan. Se ​vaikuttaa luokilla 7-9 valinnaisainekiintiöön (aikaistettu valinnaisaine)​.

Rehtorin terveisiä

– Oppilaan lukujärjestykseen tulee yksi tunti lisää tammikuusta alkaen (päivää ei vielä tiedetä/vaihtelee luokittain/oppilaittain).​
– Tokaluokalla vierasta kieltä on yksi tunti syksyllä ja kaksi keväällä.​
– Muotialasta kuljetetaan oppilaita tarvittaessa Kuokkamaantielle kieltä opiskelemaan tulevan kevään aikana.​
– Valitkaa rohkeasti kiinnostuksen mukaan!​
– Seuraava mahdollisuus valita vieras kieli tulee ennen 3. tai 4. luokkaa. Tämä päätös on koulumme osalta vielä tekemättä, mutta periaate on seurata Tampereen kaupungin ratkaisuja.

Valinnan tueksi

Kielivalintaa tehdessä on syytä ottaa​ huomioon seuraavat seikat:​

Lapsen kouluvalmiudet:​
– äidinkielen taidot​
– keskittymiskyky​
– pitkäjänteisyys​
– työskentelytaidot​
– koulumyönteisyys​
– omatoimisuus​
– läksyistä huolehtiminen​

Luokanopettaja on paras asiantuntija.​

Lapsen oma kiinnostus; valintaa ei saisi tehdä kavereiden mukana.

Vanhempien rooli

Vanhempien omasta kielitaidosta on tukea, mutta se ei ole välttämättömyys. ​
Tärkeää on myönteinen asenne ja kiinnostus lapsen kielenopintoja kohtaan.​

Kielivalinta on huoltajan tekemä valinta, joka​
– on pitkävaikutteinen​
– on tehtävä lasta kuunnellen​
– on sitova peruskoulun ajan​

Realistinen näkemys lapsen jaksamisesta:​
– kahden kielen valinta tuo lisätunteja lukujärjestykseen 3. luokalta alkaen.​

Kielivalintalomake

Kielivalintalomake jaetaan oppilaille syysloman jälkeen​, ja se palautetaan luokanopettajalle ​pe 15.11.2019 mennessä​