Varhaiskasvatuksen ja koulujen koronaohjeet muuttuivat, joten ohjeita koronatartuntojen välttämiseksi on tarkennettu.

Normaalikoulussa noudatetaan kansallisia ohjeita koronatartuntojen välttämiseksi. Nyt tehdyt muutokset perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 19.8.2020 päivittämiin ohjeisiin ja noudattavat Tampereen kaupungin 20.8.2020 tiedottamia toimintatapoja.

– Oireinen oppilas tulee viedä koronatestiin, jos hänellä on uusi hengitystieinfektio tai on syytä epäillä korona-altistumaa

– Jos oppilaan testiin pääseminen viivästyy niin, että oireet ovat olleet jo yhden vuorokauden poissa ennen testiin pääsyä tai testin tuloksen saamista, hän voi palata kouluun.

– Jos testitulos on negatiivinen, lapsi voi palata kouluun, kun oireet ovat selvästi lievittymässä.

Oireettoman lapsen paluu kouluun ei siis vaadi negatiivista koronatestitulosta. Jo varattu koronatestiaika on ehdottomasti peruttava, ellei sitä syystä tai toisesta enää tarvita.

Jos perheessä on samanaikaisesti useita samanlaista hengitystieinfektiota sairastavia henkilöitä, riittää, että yhdellä heistä on negatiivinen testitulos: muut lapset voivat palata kouluun, kun oireet ovat selvästi lievittymässä. Jos lapsi on matkaillut tai altistunut koronalle, testi tehdään aina ennen päiväkotiin tai kouluun palaamista.

Koulussa vältetään edelleen tarpeettomia lähikontakteja ja toiminnassa noudatetaan tartuntoja ehkäisevää hygieniaa. Hygienian tehostamisesta huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.

Jos lapsi sairastuu kesken koulupäivän, hänet siirretään muista lapsista erilleen ja hänen kanssaan olevan henkilön tulee käyttää suu-nenäsuojainta, vanhemmille tai huoltajalle soitetaan ja pyydetään hakemaan lapsi kotiin. Vastuu lapsen hakemisesta kotiin on huoltajilla.

Kasvomaski ei sovellu lapsille. Maskin ohjeiden mukainen käyttö onnistuu 15 vuoden iästä alkaen.

Lisätietoa kasvomaskien käytöstä:

https://thl.fi/fi/-/thl-suosittaa-kasvomaskin-kayttoa-toisten-suojaamiseksi-kasienpesu-ja-turvavalit-ovat-tarkeimmat-keinot-ehkaista-koronatartuntoja?redirect=%2Fweb%2Fguest

Terveisin,
Vesa Toivonen, johtava rehtori