DIGILOIKAN VUOSI – IPADIT KAIKILLE

Ipadien käyttöönotto ja toimintakulttuurin muutos Tampereen Norssilla

Tampereen Norssilla on vuonna 2020 toteutettu todellinen digiloikka. Toimintakulttuurin ja tietotekniikan käytön lisäys on suhteellisen innovatiivisiin ja vireisiin viime vuosiinkin verrattuna ollut ennätyksellinen. Nyt kaikilla alakoulun oppilailla on käytössään henkilökohtainen iPad, verkkopalvelut ovat laajasti käytössä, opetustilojen esitystekniikka on hyvällä tasolla ja opettajia koulutetaan monipuolisesti.


Henkilökohtainen päätelaite jokaiselle oppilaalle

Jonkin aikaa vahvana pyrkimyksenä ja tietostrategiaan kirjattuna tavoitteena ollut saada kaikille oppilaille henkilökohtainen päätelaite. Jokaiselle alakoulun oppilaalle onkin saatu hankittua syksyllä 2020 oma iPad. Koulun johto lähti tukemaan FCLab-tiimin ja TVT-ryhmän ehdottamaa 1:1-suunnitelmaa, jossa ratkaisu sekä pedagogisin että taloudellisin perustein oli hankkia iPad kaikille alakoululaisille. 5-6 luokkien oppilaille valittiin malli, jossa oli mukana näppäimistö, ja alemmilla luokkatasoilla tukeva suojakehys. Koko perusastetta koskeva suunnitelma kattaa myös yläkoulun oppilaat, ja heille valittiin koneeksi Windows-kannettava. Yläkoulun osalta 1:1-malli toteutuu ensi vuoden puolella. Kenties koronan tuoma varautumissuunnitelma oli vauhdittamassa tämän askeleen ottamista, mutta koulussa ollaan joka tapauksessa erittäin tyytyväisiä kehitykseen.

IPadien käyttöönotto vaati paljon työtä ja aikaa suunnittelusta ja hankinnoista alkaen aina laitteiden ja suojakuorien asennuksiin sekä käyttöönottokoulutuksiin ja käyttäjätukeen asti. Keskitetty etähallinta (Airwatch MDM) oli järkevä ratkaisu asennuksiin ja ylläpitoon. Kolmemiehinen TVT-tiimimme ja FCLabin toimijat Mikko Horila, Janne Nissinen ja Tuomo Tammi toteuttivat oman opetustyönsä ohessa muutamassa viikossa satojen koneiden asennukset, jakelun ja käyttöönotto-ohjauksen. Jokainen laite otettiin kotiluokissa käyttöön tuetusti, ja samalla tutustuttiin iPadin käytön perusteisiin.

Koulun opettajat ja koulunkäynnin ohjaajat saivat niin ikään omat iPadit. Heillekin on järjestetty käyttöönottokoulutuksia, ja tuki luonnollisesti jatkuu. Myös alkavissa opetusharjoitteluissa kannustetaan opiskelijoita ottamaan rohkeasti haaste vastaan ja hyödyntämään iPadeja opiskelussa ja opettamisessa laajalti. Opetusharjoittelijoille suunnataan tukea ja koulutusta padien käyttöön liittyen. Ponnistelemme sen eteen, että laitteita käytetään aktiivisesti ja monipuolisesti opiskelussa kaikilla luokka-asteilla. Vaikka koulun tavoite ei ole kirjattomuus, myös digitaalisia kirjoja ja oppimateriaaleja otetaan käyttöön aiempaa enemmän.


Kevään etäopetusratkaisut ja varautuminen hybridimal
liin

Koronakevät nopeutti opettajien ja koulun koko henkilöstön digiloikkaa merkittävästi. Kun uhka etäopetuksesta tuli tietoon, FCLab-iimi ja koulun TVT-ryhmä toteuttivat kattavan pikakoulutuksen henkilöstölle. Ennätysajassa koko koulu otti haltuun etäopetukseen tarvittavia toimintamalleja ja verkkopalveluita (O365, Teams, Zoom, Qridi), ja maalis-toukokuun etäjaksosta selvittiin mainiosti. Koulu ei siis tyytynyt etäopiskeluun vaan toteutti päivittäin myös tehokasta etäopetusta.

Koska uhka koronan leviämisestä, karanteenista ja etäopetuksesta on edelleen ilmeinen, Norssi varautuu mahdollisiin tilanteisiin monella tavoin. Tapahtuu opiskelu lähitulevaisuudessa sitten koululla tai kotona, tekniset ja pedagogiset valmiudet ovat loikanneet eteenpäin suuren harppauksen vuonna 2020.