Punainen neliö

Alakoulun iPadit

Ohjeita koulun iPadien käyttöön

Oppilas (perusaste 1-6 lk) saa lainaksi Tampereen yliopiston normaalikoulun omistaman iPadin koulunkäyntiään varten. Oppilas on laitteen haltija ja vastuussa siitä koko laina-ajan. Laitteen tarkoitus on monipuolistaa ja rikastuttaa opiskelua sekä mahdollistaa digitaalisten opetusvälineiden ja -materiaalien käyttö. Laitteen käyttö on osa lakisääteistä perusopetustoimintaa: laitteen ja sähköisten oppimisympäristöjen avulla monipuolistetaan oppimista ja opetusta sekä kehitetään opetussuunnitelman mukaisesti oppilaan tieto- ja viestintäteknologista osaamista.

1.-6. luokan oppilas saa käyttöönsä Tampereen yliopiston toimesta luodun tunnuksen (hallittu Apple ID) laitteen käyttöä varten. Edellytyksenä oppilaan mobiililaitteen käyttöönotolle on, että oppilaan huoltaja hyväksyy käyttöehdot ja sitoutuu osaltaan niitä noudattamaan.  

Avaa käyttöoikeussitoumus (pdf)

Kuvassa on kaksi 5b-luokan tyttöä tekemässä iPadeilla verkkotehtäviä. Kuvassa opettajat Tuomo ja Mikko ovat opastamassa oppilaita iPadien käyttöönotossa. Kuvassa on 6b-luokan oppilaita luokassa tekemässä iPadeilla tehtäviä.