Hyvät huoltajat, oppilaat ja opiskelijat 

Toivottavasti kesänne on ollut virkistävä!

Palaamme ensi viikolla koulutyöhön, mikä aloitetaan lähiopetuksessa. Kaikki kevään koronarajoitukset ja -ohjeet ovat edelleen voimassa ja vallitsevasta tilanteesta johtuen meidän jokaisen on nyt oltava hygieniaohjeiden ja maskisuositusten kanssa erityisen huolellisia. Koulu jakaa edelleen maskit kaikille 12 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille oppilaille ja opiskelijoille sekä varmistaa käsidesien saatavuuden. Siivousta pidetään myös tehostetulla tasolla ja desinfiointipyyhkeitä käytetään aktiivisesti eri oppiaineiden välineiden puhdistukseen.

Kaikilla käytössämme olevilla keinoilla pyrimme turvaamaan koulutyötä mahdollisimman hyvin. Se tarkoittaa niin väljiä opetustilanteita kuin mahdollista, porrastamisia eri tilanteissa, välituntialueita ja -käytänteitä, liikkumisia sisätiloissa sujuvasti ilman tungosta sekä valvontaa ja kasvatusta. Myös oppilas-/opiskelijaryhmien sekoittamista vältetään siinä määrin kuin se on mahdollista. Valinnaisaineiden opiskelu tapahtuu kuitenkin jo muodostetuissa ryhmissä. Tarpeettomat ulkopuolisten henkilöiden vierailut koulun tiloissa ovat kiellettyjä kuten myös joukkoliikenteen käyttö koulun kuljetuksiin. On selvää, että kaikkia suosituksia emme kykene täysimääräisesti noudattamaan, mutta viranomaisetkin sallivat oppilaitoksien osalta joustoa käytänteisiin.

Teemme siis parhaamme ja pyydän kaikkia oppilaita ja opiskelijoita myös kantamaan oman vastuunsa mahdollisimman hyvin. Lisäksi muistutan, ettei oireisena saa tulla kouluun. Toivotaan myös, että nuorempien ikäluokkien rokotukset saadaan pian käyntiin ja tilanne alkaa kääntymään parempaan suuntaan.

Seuraamme koronatilanteen kehittymistä ja meillä on erinomainen valmius nopeisiinkin muutoksiin, jos sellaiselle ilmenee tarvetta.

Suotuisaa ja turvallista alkavaa lukuvuotta kaikille!

Terveisin
Vesa Toivonen,
johtava rehtori