Hyppää pääsisältöön

Historia

Tampereen yliopisto
Puhelinnumerovaihde (03) 355 111
SijaintiYhteiskuntatieteiden tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto
Käyntiosoite: Pinni B, 3. krs., Kanslerinrinne 1

Historian oppiaine

Historian tutkinto-ohjelma

Historian tuntemus antaa välineitä nykyisyyden ymmärtämiseen, tulevaisuuden puntarointiin sekä toisten ja oman maailmankuvan tarkasteluun. Tieteenä ja oppiaineena historia on kattava ja kokonaisvaltainen. Tieto menneestä, historia, perustuu tutkimukseen. Opetushenkilökunnan ohella oppiaineessa on kymmeniä tutkijoita, joista suuri osa toimii Kokemuksen historian huippuyksikössä (HEX) tai Trivium – Tampere Centre for Classical, Medieval and Early Modern Studies -tutkimuskeskuksessa. Tarkemmin oppiaineen tutkimuksesta voit lukea tutkimus-sivulta.

Tutkimus ja opetus ovat rakentuneet yhteiskuntahistoriallisen näkökulman kautta, ja ne kohdistuvat yhtaikaa tavallisen ihmisen arkeen ja globaaleihin kysymyksiin. Tutkimustulosten saattaminen kaikkien tietoon opetuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kautta on oppiaineen työn ytimessä. Historian tutkinto-ohjelman opetus ulottuu antiikin historiasta lähihistoriaan ja se on rakentunut temaattisesti. Painopiste on pitkän aikavälin tarkastelussa sekä vertailevassa ja käsitteellisessä tutkimuksessa, joka korostaa historiantutkimuksen yhteiskunnallista relevanssia, kriittisyyttä suhteessa omaan aikaansa sekä historiallisen ajattelun omaksumista. Historiassa voi Tampereella suorittaa kandidaatinopinnot ja maisteriopinnot, sekä jatkaa tohtorintutkintoon saakka. Historian opinnot valinnaisina opintoina tarjoavat puolestaan erinomaisen mahdollisuuden laajentaa omaa osaamista. Historian tutkinto-ohjelma muodostaa akateemisen yhteisön, jonka jäseniä myös opiskelijat ovat.

Oppiaineeseen liittyy myös valinnaisia opintokokonaisuuksia: Latinankielisen kulttuurin ja latinan kielen opintokokonaisuus ja Museologia.

Maailman muuttaminen edellyttää maailman ymmärtämistä