Hyppää pääsisältöön

Eletty usko ja vammaisuuden muuttuvat merkitykset myöhäiskeskiajalta teollisen vallankumouksen aikaan

Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.9.2021–31.8.2025
KärkialueTerveys, Yhteiskunta

Tutkimusprojekti analysoi tapoja, joilla uskonto ja uskonnollinen elämä vaikuttivat psyykkisesti ja fyysisesti vammaisten ihmisten arjen elämään ja elettyyn kokemukseen Euroopassa myöhäiskeskiajalta teollisen vallankumouksen aikaan.

Projektissa analysoidaan laajasti erilaisia maallisia ja hengellisiä arkistomateriaaleja noin vuosilta 1450-1850. Tämän kautta päästään tarkastelemaan pitkän aikavälin muutoksia ja pysyvyyttä tavoissa, joilla normista poikkeavat kehot ja mielet ymmärrettiin ja koettiin sekä uskonnon merkitystä niille. Projektin tulokset lisäävät myös ymmärrystä vammaisten asemasta nykyaikana sekä auttavat purkamaan syrjiviä rakenteita.

Projektin rahoittaa Suomen Akatemia.

Huippuyksikkömme

Kokemuksen historian huippuyksikkö tutkii, miten ihmisten kokemukset syntyvät, miten niitä tulkitaan ja miten ne vaikuttavat yksilön suhteeseen yhteisöönsä ja yhteiskuntaansa. Tutkimus kohdistuu kolmeen yhteiskunnalliseen ilmiöön, jotka ovat: eletty usko, eletty kansakunta ja eletty hyvinvointivaltio.