Tulokset (1)

Opintojen suunnittelu ja HOPS

Yliopisto ja TAMK

Yliopisto

Opintojen suunnittelu on keskeinen ja välttämätön osa yliopisto-opiskelua. Yliopistolaki, tutkintosääntö ja opetussuunnitelma määrittelevät tietyt reunaehdot tutkinnon sisältöä ja laajuutta koskien. Näiden raamien puitteissa sinulla on mahdollisuus tehdä omia kiinnostuksiasi, tavoitteitasi ja elämäntilannettasi vastaavia valintoja opintojen eri vaiheissa. Opintojen suunnittelu auttaa hahmottamaan opintosi kokonaisuutena, helpottaa opintojen etenemisen seuraamista ja tukee oman osaamisen ja asiantuntijuuden rakentamista.  

Mikä HOPS on? 

HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma on sinun suunnittelutyösi ja asiantuntijuutesi kehittymisen väline. HOPSin avulla teet opiskeluun ja oppimiseen kohdistuvaa suunnittelutyötä itsellesi näkyväksi. Lisäksi se on oman akateemisen asiantuntijuuden kehittymisen väline sekä auttaa osaamisen tunnistamiseen ja kuvaamiseen liittyvien taitojen kehittymistä. HOPS-prosessin aikana pohdit ja arvioit tavoitteitasi, oppimistasi, opiskeluelämäntilannettasi sekä työelämäsuuntautumistasi.

Keskeinen osa HOPS-prosessia on sähköiseen järjestelmään tehty opintosuunnitelma. Se on sinun oma suunnitelmasi tutkinnon aikana suoritettavista opinnoista, opintoja koskevista tavoitteista sekä opintojen etenemisestä. Käytännössä HOPS siis sisältää tutkintoon kuuluvat opintokokonaisuudet, kokonaisuuksien sisältämät kurssit ja opintojen aikataulun. 

HOPSin laatiminen ja päivittäminen 

HOPSin laatimisen lähtökohtina ovat opinto-oppaassa kuvattu opetussuunnitelma ja tutkinnon rakenne, sekä sinun omat henkilökohtaiset tavoitteesi. Suunnitelmaa laatiessa on tärkeää pitää huolta siitä, että se tukee opintojen sujumista ja hyvinvointia. Sähköisessä opintosuunnitelmassa kuvaat tutkinnon suorittamiseksi tarvittavat opinnot, opintojen etenemisjärjestyksen ja aikataulun. Opintojen edetessä suunnitelma päivittyy ja tarkentuu 

Toimivan HOPSin laatiminen edellyttää, että tunnet tutkintosi rakenteen. Tiedät, mistä osista tutkinto koostuu, millaisia valintoja voit ja sinun kannattaa tehdä, sekä miten osaamisesi karttuu opintojen varrella. HOPSin laatimisessa on syytä huomioida myös mahdolliset valintojen tekemisen ajankohdat, mahdollinen vaihto-opiskelu ja työharjoittelu, sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja hyväksiluvun hakeminen tutkintoon. 

Opiskelijana sinun tulee arvioida ja päivittää opintosuunnitelmaasi opintojen edetessä säännöllisesti sekä tarpeen mukaan tilanteen ja suunnitelmien tarkentuessa tai muuttuessa. HOPS kulkee ja kehittyy mukanasi koko opintojen ajan välineenä, joka tukee opintojen suunnittelua, opintoihin liittyvien valintojen tekemistä ja opintojen kokonaisuuden hallintaa. Samalla se antaa mahdollisuuden tarkastella oman oppimisesi, osaamisesi ja asiantuntijuutesi kehittymistä sekä työelämäsuuntautumista. 

Muiden kuin tekniikan alan opiskelijat tekevät HOPSinsa Sisu-järjestelmässsä

Tekniikan alan opiskelijat tekevät HOPSinsa lukuvuonna 2019-2020 POP:n HOPSissa.

Miten opintojen suunnittelua tuetaan? 

Opiskelijana vastaat itse omien opintojesi suunnittelemisesta ja osaamisesi kehittämisestä, HOPSin laatimisesta, sen päivittämisestä ja käytöstä opiskelun arjessa, sekä opintoihin liittyvien valintojen tekemisestä. Tähän on tarjolla monenlaista tukea: 

  • Opintojen alussa orientoivissa opinnoissa tutustut omaan tutkintorakenteeseen ja HOPSin tekemiseen  
  • Tutkinto-ohjelman opintosuunnitelmasta näet oman tutkintosi rakenteen, jonka pohjalta voit tehdä HOPSin  
  • Saat ohjausta HOPS-prosessin etenemiseen ja opintosuunnitelman laatimiseen mm. oman tiedekuntasi henkilökunnalta ja opettajatuutorilta
  • Voit osallistua erilaisiin tilaisuuksiin, joissa esitellään vapaasti valittavia opintokokonaisuuksia  
  • Voit osallistua yrityspäiviin ja muihin tilaisuuksiin, missä pääset miettimään opiskelutavoitteitasi myös työelämän näkökulmasta  
  • Tarvittaessa voit hyödyntää yliopiston muita ohjauspalveluita esimerkiksi valintojen tekemisen tueksi 
  • Tutustu tarkemmin tekniikan opiskelijoiden käyttämään HOPSiin ja muiden opiskelijoiden käyttämään SISUun 

 

ITC: Kielten tutkinto-ohjelma

ITC: Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

ITC: Viestinnän monitieteinen tutkinto-ohjelma

EDU: Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma

SOC: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

ITC: Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

MAB: Johtamisen ja talouden tiedekunta

Luotu
29-01-2019
Päivitetty
07-02-2020