Hyppää pääsisältöön

Viabundus Suomi 1350-1650 – Suomen keskiajan ja uuden ajan alun liikennereittien avoin paikkatietokanta ja digitaalinen kartasto

Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.2.2022–31.1.2025
KärkialueYhteiskunta

Viabundus Suomi 1350–1650-tutkimushankkeen tavoitteena on Suomen alueen liikennereittejä ja etappipaikkoja koskevan historiallisen paikkatiedon (HGIS) kokoaminen yhtenäiseksi tietokannaksi, tähän perustuvan karttaliittymän luominen, ja niiden tuominen avoimena julkaisuna yleiseen käyttöön. Kolmivuotisen hankkeen rahoittaja on Koneen säätiö. Hankkeen johtaja ja vastaava tutkija on Dos. Tapio Salminen (Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto). Hankkeen johtoryhmään kuuluvat edustajat  Tampereen yliopiston TRIVIUM-tutkimuskeskuksesta (Tampere Centre for Classical, Medieval and Early Modern Studies, Tampereen yliopisto), Turun yliopiston Maisemantutkimuksen oppiaineesta (Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelma, Pori) sekä kansallisesta viestinnän alan erikoismuseosta Postimuseosta (Tampere).

Viabundus Suomi on osa Göttingenin yliopiston Historiallisen aluetutkimuksen instituutin (Institut für Historische Landesforschung) sekä Lyypekissä sijaitsevan Hansan ja Itämeren alueen tutkimuskeskuksen (Forschungsstelle für die Geschichte der Hanse und des Ostseeraums) vuonna 2019 perustamaa Viabundus -hanketta, jonka tavoitteena on itsenäisten osaprojektien kanssa tuottaa avoin paikkatietokanta ja siihen perustuva digitaalinen kartta Alppien pohjoispuolisen Euroopan liikenneverkostosta ja siihen liittyvistä järjestelmistä.

Koneen Säätiö - Kone Foundation, Logo.

Tavoite ja tehtävät

Viabundus Suomi 1350–1650 tuo Suomen keskiajan ja uuden ajan alun liikennereittejä koskevan tiedon osaksi kansainvälistä eurooppalaista avoimessa käytössä olevaa tietokantaa ja karttaa, sekä mahdollistaa tiedon käytön ylirajaisessa monitieteisessä tutkimuksessa ja erilaisissa sovelluksissa. Hankkeessa luotavat historiallinen paikkatietokanta ja kartta käsittävät tiedot Suomen tiestöstä ja liikennettä tukevista järjestelmistä (majatalot, kestikievarit, postitalot, markkinapaikat ja -ajat, tullipisteet, rantautumispaikat) vuosina 1350–1650. Tietokantaa voidaan käyttää hyväksi Suomen infrastruktuurin ja yhteiskunnan historiaa koskevassa tutkimuksessa, seudullisessa suunnittelussa, kulttuurimaiseman kerrosten säilyttämistä tukevassa työssä sekä opetuksessa. Hankkeessa kerätty tieto perustuu olemassa olevaan liikennereittien ja etappipaikkojen historiaa koskevaan tutkimukseen sekä kartta- ja lähdemateriaaliin. Paikkatietokanta toteutetaan eurooppalaisen Saksasta käsin johdetun Viabundus-projektin kehittämän valmiin sovelluksen ja mallin mukaisesti itsenäisenä alaprojektina. Valmiit ja testatut tekniset ratkaisut auttavat hanketta keskittymään varsinaisen sisältöön: liikennereittien, niiden varrella olleiden etappipaikkojen ja niissä vuosina 1350–1650 tapahtuneiden muutosten paikallistamiseen, liikenteen infrastruktuurin ja paikkojen tavoitettavuuden tutkimukseen sekä liikennereittien historialliseen paikkatietoon liittyvien sovellusmahdollisuuksien kartoittamiseen.

Rahoituslähde

Koneen säätiö.

Koordinoiva organisaatio

Trivium - Tampere Centre for Classical, Medieval and Early Modern Studies (Tampereen yliopisto), Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelma (Turun yliopisto, Pori), Postimuseo (Tampere).

Projektiin kuuluvat henkilöt

Partnerit

Institut für Historische Landesforschung, University of Göttingen, Germany

Forschungsstelle für die Geschichte der Hanse und des Ostseeraums, Lübeck, Germany

Radbound Institute for Culture and History, Radbound University, Nijmegen, Netherlands

Moesgaard Museum & Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet, Aarhus, Denmark