Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Olen Suomen, Itämeren alueen ja Euroopan keskiajan, uuden ajan alun ja pitkän aikavälin historiaan keskittynyt historiantutkija. Vuosina 2022-24 johdan ja toimin vastaavana tutkijana Koneen Säätiön rahoittamassa Viabundus Suomi 1350–1650 -hankkeessa, jonka yhteydessä luodaan Suomen keskiajan ja uuden ajan alun liikennereittien avoin paikkatietokanta ja digitaalinen kartasto osana eurooppalaista Viabundus-projektia.

I am a Finnish historian and medievalist specialized in medieval, pre-industrial and longue durée history of the Baltic Sea area and Europe. In 2022-24 I am the PI and leader of the project Viabundus Finland 1350–1650 -database and GIS-location -project of Late Medieval and Early Modern roads in Finland. The project is and independend affilial of the European Viabundus-project coordinated by the Forschungsstelle für die Geschichte des Hanseraums und der Ostsee FGHO (Lübeck) and the Institut für Historische Landesforschung der Universität Göttingen, Germany.

Työtehtävät

Hankkeen vastuullinen johtaja/PI:

Viabundus Suomi 1350-1650 – Suomen keskiajan ja uuden ajan alun liikennereittien avoin paikkatietokanta ja digitaalinen kartasto (rahoittaja Koneen säätiö 2022-24).

Viabundus Finland 1350–1650 – SQL-database and GIS-location -project of Late Medieval and Early Modern roads in Finland (Funded by Kone Foundation 2022-24) 

Tutkimuskohteet

My themes of interest include:

- Management of information and communication, textual agencies and the use of paper in the civic and territorial administration in the Baltic Sea Area from the 13th Century to the 16th

- Forms and uses of medieval written communication and textual practices, everyday multilinguality and use of languages

- Public roads and travelling in the Baltic Sea area and Northern Europe from prehistory to present. Road as a space.

- History of Tallinn (medieval Reval) and Contacts over the Gulf of Finland

- Landscapes of power

- The "longue durée" relationship between local society and environment

- Local, translocal and transgenerational in the every-day communication, travelling, networks of information of difgferent layers of society in the Baltic Sea area

- Medieval piracy in the Baltic Sea

- High medieval legatine representation

Tutkimusyksikkö

Trivium - Tampere Centre for Classical, Medieval, and Early Modern Studies

Tieteenalat

Historia

Tutkimusrahoitus

Koneen Säätiö 2022-24

Tutkimusura

MA 1993 (History), University of Tampere

PhD 2016 (History), University of Tampere

Title of Docent (associate professor) 2018 (Special area: History of transport and communication), University of Turku.

Merkittävimmät julkaisut

For my publications see my page in ORCID and Academia.edu (https://uta-fi.academia.edu/TapioSalminen). Here a selection.

 • Salminen, Tapio 2020, City scribes and the management of information: the professionalization of a transgenerational agency and its agents in Tallinn (ca. 1250–1558). Anu Mänd & Marek Tamm (eds.), Making Livonia: Actors, Institutions, and Networks in Medieval and Early Modern Baltic Region. Abingdon: Routledge, Taylor & Francis, 2021, 189–211.
 • Mänd, Anu & Salminen, Tapio 2021, Michel Sittow’s Maternal Grandfather and His Identification in Medieval Sources. Marek Tamm (ed.), In: Acta Historica Tallinnensia, vol. 27, no 2, 2021.
 • Salminen, Tapio 2021, Types and Sources of Paper in Late Medieval Finland. A Case Study on Paper in Raseborg Castle Scriptorium in ca. 1390–1435. Daniel Bellingradt & Anna Reynolds (eds.), The Paper Trade in Early Modern Europe. Practices, Materials, Networks. Brill: Leiden and Boston, 169–196.
 • Salminen, Tapio & Salonen, Kirsi 2021, Vuorovaikutuksen rakenteetKohtaamisia keskiajan Suomessa. Pertti Haapala, Petri Karonen & Nils Erik Villstrand (toim.), Suomalaisen yhteiskunnan historia I. Tampere: Vastapaino, 70-104. [Structures of Interaction in Medieval Finland].
 • Niemi, Marjaana, Einonen, Pia, Salminen, Tapio & Vahtikari, Tanja 2021, Kaupunkitila. Pertti Haapala, Pirjo Markkola & Marjaana Niemi (toim.), Suomalaisen yhteiskunnan historia II. Tampere: Vastapaino, 2021, 156–196. 42 p. [Urban space in Finland]
 • Salminen, Tapio 2018, ”Suomalaisuus” ja ”muukalaisuus” kokemuksena keskiajalla. Lamberg, Ulla Piela & Hanna Snellman (toim.), Satunnaisesti Suomessa. Kalevalaseuran vuosikirja 97. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2018, 17–36. 19 p. [Experiencing ”finnishness” and ”foreignity” in the Middle Ages].
 • Salminen, Tapio 2016, Obscure Hands – Trusted Men. Textualization, the Office of the City Scribe and the Written Management of Information and Communication of the Council of Reval (Tallinn) before 1460. Väitöskirja, Tampereen yliopisto, Historia, 2016. (http://tampub.uta.fi/handle/10024/98249). Open access. Tampere: TUP, 2016. 672 p.
 • Salminen Tapio, Vantaan ja Helsingan pitäjän keskiaika. Vantaa: Vantaan kaupunki, 2013, 648 p. Ruotsinnos: Salminen, Tapio, Medeltiden i Vanda och Helsinga socken. Vanda: Vanda Stad, 2015, 648 p.
 • Salminen, Tapio 2012, Uusmaalaisten Tallinnanperinnöt 1350–1560 – Uusimalaste Tallinna-pärandused 1350.–1560. aastal. Erki Russow (toim..), Padise ja Vantaa: Keskiaja sild Padise ja Vantaa vahel – Keskiajan silta Padisen ja Vantaan välillä. Tallinn: Padise Vallavalitsus ja Vantaan kaupunki/historiatoimikunta, 183–257. [Nylandian Tallinn inheritances in 1350–1560].
 • Salminen, Tapio 2007, Joki ja sen väki. Kokemäen ja Harjavallan historia jääkaudesta 1860-luvulle. Kokemäen ja Harjavallan historia I:1. Kokemäki: Kokemäen ja Harjavallan kaupungit ja seurakunnat. 701 p. [History of Kokemäki and Harjavalta from Ice Age to the year 1869].
 • Salminen, Tapio 2010, Common Road, Common Duty – Public Road, Private Space?: King Magnus Eriksson's law and the understanding of road as a space in late medieval Finland and the Swedish realm. Scandinavian Journal of History, Volume 35, Issue 2 June 2010, 115–134. 19 p.
 • Salminen, Tapio 1999, Finland, Tallinn and the Hanseatic League – Foreign Trade and the Orientation of Roads in Medieval Finland. Tapani Mauranen (toim.), Traffic, Needs, Roads; Perspectives on the Past, Present and Future of Roads in Finland and the Baltic Area. Helsinki: National Road Administration, 1999, 29–37.
 • Salminen, Tapio 1997, Multilinguality and Written Correspondence in the Late Medieval Northern Baltics – Reflections of Literacy and Language in the Communication between the Council of Reval and the Finnish Bailiffs. Das Mittelalter. Perspektiven mediävistischer Forschung. Zeitschrift des Mediävistenverbandes. Band 2, Heft 1, (1997), 151–162. 11 p. 
 • Salminen, Tapio 1993, Suuri Rantatie – Stora Strandvägen. Tiemuseon julkaisuja 7. Helsinki: Tielaitos ja Painatuskeskus. 388 p.