Tulokset (1)

Harjoittelukäytännöt tutkinto-ohjelmissa

Yliopisto ja TAMK

Yliopisto

Harjoittelun toteuttamisen tavat ja harjoittelun sijoittuminen opintoihin vaihtelevat tutkinto-ohjelmittain. Harjoittelu voi tutkinto-ohjelmasta riippuen olla pakollista, vaihtoehtoista tai valinnaista. Myös harjoittelusta saatavat opintopisteet, vaadittavat suoritukset sekä harjoittelun suositeltu ajankohta opintojen aikana riippuvat tutkinto-ohjelmastasi ja tiedekunnastasi.

Muistathan siis tarkistaa omaan tutkintoosi kuuluvan harjoittelun käytännöt!

Tietoa oman tutkinto-ohjelmasi/tiedekuntasi harjoittelukäytännöistä löydät tältä sivulta oman tutkinto-ohjelmasi nimen alta. Tutkinto-ohjelmat on järjestetty tiedekunnan ja tutkinto-ohjelman nimen mukaisesti.

HUOM! Otsikon "Harjoittelu tekniikan alalla" alla olevat tiedot koskevat tekniikan alan harjoitteluita.

BEN: Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelma

BEN: Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma

EDU: Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma

Harjoittelu tekniikan alalla

ENS: Automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma

ENS: Johtamisen ja tietotekniikan tutkinto-ohjelma

ENS: Konetekniikan tutkinto-ohjelma

ENS: Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelma

ENS: Teknis-luonnontieteellinen tutkinto-ohjelma

ENS: Tietojohtamisen tutkinto-ohjelma

ENS: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma

ENS: Ympäristö- ja energiatekniikan tutkinto-ohjelma

ITC: Kielten tutkinto-ohjelma

ITC: Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

ITC: Sähkötekniikan tutkinto-ohjelma

ITC: Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

ITC: Tietotekniikan tutkinto-ohjelma

ITC: Viestinnän monitieteinen tutkinto-ohjelma, informaatiotutkimuksen opintosuunta

ITC: Viestinnän monitieteinen tutkinto-ohjelma, journalistiikan toimitusharjoittelu

ITC: Viestinnän monitieteinen tutkinto-ohjelma, mediatutkimus

ITC: Viestinnän monitieteinen tutkinto-ohjelma, puheviestinnän maisteriopinnot

MAB: Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma

MAB: Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma

MAB: Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma

MET: Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma

MET: Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelma

SOC: Filosofian tutkinto-ohjelma

SOC: Historian tutkinto-ohjelma

SOC: Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma

SOC: Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

SOC Terveystieteiden tutkinto-ohjelma/kansanterveystiede

SOC: Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma

SOC: Logopedia

SOC: Psykologia

Luotu
21-02-2019
Päivitetty
03-06-2020