skip-to-main-content

Tulokset (1)

Harjoittelukäytännöt tutkinto-ohjelmissa

Yliopisto ja TAMK

Yliopisto

BEN: Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelma

BEN: Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma

EDU: Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma

Harjoittelu tekniikan alalla

ENS: Automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma

ENS: Johtamisen ja tietotekniikan tutkinto-ohjelma

ENS: Konetekniikan tutkinto-ohjelma

ENS: Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelma

ENS: Teknis-luonnontieteellinen tutkinto-ohjelma

ENS: Tietojohtamisen tutkinto-ohjelma

ENS: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma

ENS: Ympäristö-, energia- ja biotekniikan tutkinto-ohjelma

ITC: Kielten tutkinto-ohjelma

ITC: Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

ITC: Sähkötekniikan tutkinto-ohjelma

ITC: Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

ITC: Tietotekniikan tutkinto-ohjelma

ITC: Viestinnän monitieteinen tutkinto-ohjelma, informaatiotutkimuksen opintosuunta

ITC: Viestinnän monitieteinen tutkinto-ohjelma, puheviestinnän maisteriopinnot

MAB: Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma

MAB: Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma

MAB: Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma

MET: Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma

MET: Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelma

SOC: Filosofian tutkinto-ohjelma

SOC: Historian tutkinto-ohjelma

SOC: Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma

SOC Terveystieteiden tutkinto-ohjelma/kansanterveystiede

Luotu
21-02-2019
Päivitetty
18-11-2019