Hyppää pääsisältöön

Epätasa-arvoinen sota: Haavoittuvuus, stressi ja selviytyminen Suomen armeijassa toisen maailmansodan aikana (UnWar)

Tampereen yliopisto
1.9.2023–31.12.2027
KärkialueYhteiskunta

Tutkimushankkeessa tarkastellaan Suomen armeijan sosiaalista koostumusta toisen maailmansodan aikana, tässä tapahtuneita muutoksia sekä suomalaissotilaiden sosioekonomisia ja terveyteen liittyviä taustamuuttujia ennen sotaa.

Tältä pohjalta analysoimme, miten eri sotakokemukset, haavoittumiset, stressi ja menehtymiset jakautuivat sotilaiden keskuudessa. Selvitämme, miten (epä-)tasaisesti sotarasitus kohteli eri ihmisryhmiä ja mitä vaikutuksia tällä oli niin yksilöiden kuin koko yhteiskunnankin kannalta. Tutkimme myös yksilöllisiä palveluspolkuja ja niiden yhteyttä henkilöiden selviytymiseen sodassa.

Hankkeen tärkeimpänä empiirisenä aineistona on kansainvälisesti ainutlaatuinen edustava ja yksityiskohtainen tietokanta vuosina 1939–1945 armeijan palveluksessa olleista suomalaismiehistä.

Hanke luo perustan myöhemmälle pitkittäistutkimukselle, jossa katsotaan eri sotakokemusten vaikutusta sotilaiden sekä heidän omaistensa ja jälkeläistensä sodanjälkeisiin elämänkulkuihin.

Projektiryhmään kuuluvat Ville Kivimäki, Ilari Taskinen ja Virva Liski.

Tutkimusrahoitus

Suomen Akatemia

Projektiin kuuluvat henkilöt

Partnerit

Kansallisarkisto

Kokemuksen historian huippuyksikkö HEX.

Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikkö HEX

Huippuyksikkömme tutkii kokemuksen historiaa: miten ihmisten kokemukset syntyvät, miten niitä tulkitaan ja miten ne vaikuttavat yksilön suhteeseen yhteisöönsä ja yhteiskuntaansa.