Hyppää pääsisältöön

Ilari Taskinen

apurahatutkija, post doc -tutkimus
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoiteilari.taskinen [at] tuni.fi
Keskustakampus

Oma esittely

Olen suomalaiseen toisen maailmansodan sosiaali- ja kulttuurihistoriaan perehtynyt historiantutkija. Keskeisiä tutkimuskohteitani ovat sota-ajan kirjeenvaihto ja ihmissuhteet, joita olen tutkinut väitöskirjassani "Social Lives in Letters: Finnish soldiers' epistolary relationships, intimate practices, and emotionality in World War II" (Tampereen yliopisto, 2021).

Työskentelen lisäksi tutkijana hankkeissa STASKO: Suuret tietokanta-aineistot sodan kokemushistoriassa ja DIGIKÄKI - Digitaalinen historia ja käsinkirjoitetut aineistot, joissa sotavuosien historiaa tarkastellaan suurten aineistojen ja digitaalisten menetelmien avulla. Olen seuraavaksi aloittamassa tutkimusta suomalaisten toisen maailmansodan sotilaiden sosiaalisesta taustasta ja sotakokemuksista.

Tutkimuskohteet

Toisen maailmansodan sosiaali- ja kulttuurihistoria

Kirjeenvaihdon ja ihmissuhteiden historia

Suomen toisen maailmansodan armeijan sosiaalinen koostumus 

Digitaalinen historiantutkimus

Tieteenalat

Merkittävimmät julkaisut

Taskinen, Ilari, Social Lives in Letters: Finnish soldiers' epistolary relationships, intimate practices, and emotionality in World War II, Historian alan väitöskirja, Tampereen yliopisto, 2021.

Marko Tikka, Ilari Taskinen & Seija-Leena Nevala-Nurmi (toim.) 2015: Kirjeitä sodasta. Kirjoittamisen tavat ja merkitykset kriisiaikoina. Postimuseo & Tampereen Historiallinen Seura.  

Taskinen Ilari, Turunen Risto, 'Uusitalo Lauri & Kivimäki Ville, Religion, Patriotism and War Experience in Digitized Wartime Letters in Finland, 1939–44'. Journal of Contemporary History 2021. 

Taskinen, Ilari 2018: ’Kokemuksista ylirajaisuuteen. Sotahistorian uudet virtaukset ja kansainväliset keskustelut 1990-luvulta tähän päivään’. Historiallinen aikakauskirja 4/2018.

Taskinen, Ilari 2015: ’Sota-ajan kirjekulttuuri ja kirjeiden kokemusten tulkinta’. Teoksessa Kirjeitä sodasta. Kirjoittamisen tavat ja merkitykset kriisiaikoina. Toimittaneet Marko Tikka, Ilari Taskinen & Seija-Leena Nevala-Nurmi. Postimuseo & Tampereen Historiallinen Seura.  

Hagelstam, Sonja & Taskinen, Ilari 2015: ’Hiljaisuuden myytit. Postisensuuri, vaikeneminen ja etulinjan kokemukset sota-ajan kirjeissä’. Teoksessa Kirjeitä sodasta. Kirjoittamisen tavat ja merkitykset kriisiaikoina. Toimittaneet Marko Tikka, Ilari Taskinen & Seija-Leena Nevala-Nurmi. Postimuseo & Tampereen Historiallinen Seura.  

Marko Tikka, Ilari Taskinen & Seija-Leena Nevala-Nurmi 2015: Kirjeiden tutkimaton maailma. Teoksessa Kirjeitä sodasta. Kirjoittamisen tavat ja merkitykset kriisiaikoina. Toimittaneet Marko Tikka, Ilari Taskinen & Seija-Leena Nevala-Nurmi. Postimuseo & Tampereen Historiallinen Seura.  

Taskinen, Ilari 2013: ’Sopeutumiskyvyn dokumentit — Sota-ajan kirje kokemuksen jäsentäjänä’. Sotahistoriallinen aikakauskirja 2013.