Henkilöprofiili

Ville Kivimäki

yliopistotutkija
Ville Kivimäki

Oma esittely

Olen yliopistotutkija ja Suomen historian dosentti Tampereen yliopistossa. Toimin "Eletty kansakunta"-tutkimusryhmän johtajana Suomen Akatemian kokemuksen historian huippuyksikössä, jossa oma tutkimukseni käsittelee kansakunnan ja väkivaltakokemusten suhdetta. Olen tutkinut erityisesti toisen maailmansodan sosiaali- ja kulttuurihistoriaa sekä sodastapaluun problematiikkaa 1940- ja 1950-luvuilla. Väitöskirjassani Battled Nerves (Åbo Akademi 2013) käsittelin suomalaissotilaiden traumaattisia kokemuksia, selviytymiskeinoja ja sotapsykiatriaa toisen maailmansodan aikana. Suomen Akatemian rahoittamassa kolmivuotisessa tutkijatohtorihankkeessa "Trauma ennen traumaa" (2016–19) olen tutkinut posttraumaattisen stressin ilmentymiä suomalaisveteraanien keskuudessa välittöminä sodanjälkeisinä vuosina.

Johdan parhaillaan Jalmari Finnen säätiön rahoittamaa tutkimushanketta "DIGIKÄKI – Digitaalinen historia ja käsinkirjoitetut aineistot". Aiemmin olen johtanut Suomen Kulttuurirahaston rahoittamaa tutkimushanketta "Suuret tietokanta-aineistot sodan kokemushistoriassa" (2017–20) sekä pohjoismaista NOS-HS-workshophanketta "Historical Trauma Studies" (2018–20). Olen mukana Palgrave Studies in the History of Experience -julkaisusarjan toimituskunnassa.