Hyppää pääsisältöön

Mielisairaat uuden ajan alun Ruotsissa ja Suomessa

Suomen Akatemian rahoittamassa tutkijatohtorihankkeessa käsitellään mielisairauden sosiaalihistoriaa ja uskonnon, hyvinvoinnin ja mieleltään poikkeavien ihmisten kokemusten yhteyksiä uuden ajan alun (n. 1550–1800) Ruotsissa ja Suomessa. Kiinnostuksen kohteina ovat erityisesti varhaismodernin yhteiskunnan ja paikallisyhteisöjen hoivajärjestelmät sekä uskonnon limittyminen mieleltään poikkeavien arkeen. Projektissa tarkastellaan myös mieleltään sairastuneiden tai poikkeaviksi katsottujen ihmisten asemaa, osallisuutta ja stigmatisointia vanhempien aikojen paikallisyhteisöissä ja yhteiskunnassa.

Tausta

Suomen Akatemian rahoittama kolmivuotinen tutkijatohtoriprojekti, joka toteutetaan Kokemuksen historian huippuyksikössä (CoE in the History of Experiences).

Tavoite ja tehtävät

Hanke tuottaa uutta tietoa mielisairauden historiasta ja Ruotsin ja Suomen sosiaalihistoriasta. Mielisairaiden historiaa koskeva tutkimus tuo esiin nyky-yhteiskunnassa marginalisoidun ihmisryhmän osallisuuden, toimijuuden ja eletyn kokemuksen paikallisyhteisöissä ennen mielisairaaloiden yleistymistä ja pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden syntyä.  

Menneisyyttä koskeva tieto lisää ymmärrystämme siitä, miten asenteet mielen sairastumista ja mielisairaita kohtaan ovat muodostuneet ja tarjoaa mahdollisuuden tarkastella kriittisesti mielisairaiden asemaa ja kohtelua yhteiskunnassamme.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia

Projektiin kuuluvat henkilöt

Yhteistyötahot

Yhteyshenkilöt

Riikka Miettinen

Tutkijatohtori

riikka.miettinen [at] tuni.fi

https://www.tuni.fi/fi/riikka-miettinen