Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Yliopistotutkija Kokemuksen historian huippuyksikössä (Centre of Excellence in History of Experiences, HEX) https://research.tuni.fi/hex-fi/
Yhteiskuntahistorian dosentti.

Lisätietoja ja muuta tieteellistä toimintaa: academia.edu ja TUNICRIS profiili 

Työtehtävät

Yliopistotutkija (2023-)

Tutkijatohtori (2021-2023)

Suomen Akatemian tutkijatohtori (2018-2021)

Osaamisalueiden kuvaus

Varhaismodernin ajan (n. v. 1500–1800) Suomi ja Ruotsi

Ruotsin suurvalta-ajan sosiaali-, kulttuuri- ja uskontohistoria 

Vammaisuuden historia

Mielisairaiden ja vammaisten historia

Maaseudun tilattomat

Vaivaishoidon historia

Itsemurhien ja kuoleman historia

Oikeus- ja rikoshistoria

Tutkimusyksikkö

CoE in the History of Experiences https://research.tuni.fi/hex-fi/

Tieteenalat

historia

Merkittävimmät julkaisut

Miettinen, Riikka 2022. Constructing ‘Mad’ Religious Experiences in Early Modern Sweden. Teoksessa Sari Katajala-Peltomaa & Raisa Maria Toivo (toim.), Histories of Experience in the World of Lived Religion. Palgrave Studies in the History of Experience. London: Palgrave Macmillan, 163–194.

Annola, Johanna & Miettinen, Riikka 2022. Piety and Prayers: Religion in the Lives of the Indoor Poor in Finland, 1600s–1960s. Teoksessa Nina Javette Koefoed & Andrew Newby (toim.), Lutheranism and Social Responsibility. Refo500 Academic Studies, Band 082. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 129-152. 

Miettinen, Riikka & Lindström, Jonas 2022. Survival in a Hostile Agrarian Regime: Landless and Semi-Landless Households in Seventeenth-Century Sweden and Finland. Teoksessa Christine Fertig, Richard Paping & Henry French (toim.), Landless Households in Rural Europe, 1600–1900. Woodbridge: The Boydell Press, 196–219.

Toivo, Raisa Maria & Miettinen, Riikka (toim.) 2021. Varhaismodernin yhteiskunnan historia. Lähestymistapoja yksilöihin ja rakenteisiin. Helsinki: Gaudeamus.

Laine-Frigren, Tuomas & Miettinen, Riikka & Parhi, Katariina (toim.) 2021. Teemanumero: Vammaisuuden historia. Historiallinen Aikakauskirja, vol. 119, no. 2 (2021). 

Miettinen, Riikka 2021. Dis/abiliteetti ja vammaisuus yhteiskunnan ja kokemuksen tutkimuksessa. Teoksessa Raisa Maria Toivo & Riikka Miettinen (toim.), Varhaismodernin yhteiskunnan historia. Lähestymistapoja yksilöihin ja rakenteisiin. Helsinki: Gaudeamus, 47–73.

Miettinen, Riikka 2020. ‘Disabled’ Minds: Mental Impairments and Dis/ability in Early Modern Sweden. Frühneuzeit-Info, vol. 31, (Special issue) Thema: Disability in Early Modern Europe, 54–69.

Miettinen, Riikka 2019. Suicide, Law, and Community in Early Modern Sweden. Palgrave Macmillan, World Histories of Crime, Culture and Violence.

Pajari, Ilona & Jalonen, Jussi & Miettinen, Riikka & Kanerva, Kirsi (toim.) 2019. Suomalaisen kuoleman historia. Helsinki: Gaudeamus. 

Miettinen, Riikka & Viitaniemi, Ella (toim.) 2018. Reunamailla. Tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600–1800. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Historiallisia tutkimuksia 278.

Miettinen, Riikka 2019. Itsemurha varhaismodernilta ajalta nykypäivään. Teoksessa Pajari et. al. (toim.), Suomalaisen kuoleman historia. Helsinki: Gaudeamus, 183–207.

Miettinen, Riikka 2018. Vaivaiset ja työkyvyttömät uuden ajan alun maaseudulla. Teoksessa Miettinen, Riikka & Viitaniemi, Ella (toim.), Reunamailla. Tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600–1800. Helsinki: SKS, Historiallisia tutkimuksia 278, 284–340.

Miettinen, Riikka 2018. Maaseudun itselliset ja ”inhyses” hallinnollisena kategoriana. Teoksessa Miettinen, Riikka & Viitaniemi, Ella (toim.), Reunamailla. Tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600–1800. Helsinki: SKS, Historiallisia tutkimuksia 278, 205–263.

Miettinen, Riikka 2017. ’’Lord, have mercy on me’’. Spiritual Preparations for Suicide in Early Modern Sweden. Teoksessa Lahtinen, Anu & Korpiola, Mia (toim.), Dying Prepared in Medieval and Early Modern Northern Europe. Leiden: Brill, The Northern World 82, 160–186.

Miettinen, Riikka 2017. Hullut, pahat, olosuhteiden uhrit? Eettiset kysymykset itsemurhien historian tutkimuksessa. Teoksessa Lidman, Satu & Koskivirta, Anu & Eilola, Jari (toim.), Historiantutkimuksen etiikka. Helsinki: Gaudeamus, 139–162.

Miettinen, Riikka 2016. Oman käden kautta – Itsemurhan historian merkitys. Teoksessa Miettinen, Tiina & Toivo, Raisa (toim.), Mitä väliä on historialla? Tampere: Tampere University Press, 155–174.