Henkilöprofiili

Riikka Miettinen

tutkijatohtori, historia
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Historia,filosofia ja kirjallisuus

Oma esittely

Tutkijatohtori Kokemuksen historian huippuyksikössä (Centre of Excellence in History of Experiences, HEX) https://research.tuni.fi/hex-fi/

Vuodesta 2017 lähtien myös Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessa ”Vammaisuuden vaiettu historia. Identiteetti, osallisuus, yhteiskunta”. Lisätietoja: http://www.vammaisuudenhistoria.fi/

Lisätietoja ja muuta tieteellistä toimintaa: academia.edu ja TUNICRIS profiili 

Työtehtävät

Suomen Akatemian tutkijatohtori (2018-2021)

Tutkijatohtori (2021-)

Osaamisalueiden kuvaus

Uuden ajan alun (n. 1500-1800) Suomi ja Ruotsi
Mielisairaiden ja vammaisten historia
Maaseudun tilattomat
Vaivaishoidon historia
Itsemurhien historia
Oikeus- ja rikoshistoria
Tuomiokirjat
Suurvalta-ajan sosiaali-, kulttuuri- ja uskontohistoria