Hyppää pääsisältöön

Ville Vuolanto

yliopistonlehtori, latinankielinen kulttuuri ja latinan kieli
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoiteville.vuolanto [at] tuni.fi
puhelinnumero+358504174112
Keskustakampus

Oma esittely

Aloitin Tampereen yliopistossa vuonna 1999 historian assistenttina. Opetustehtävien ohella väittelin vuonna 2008 lapsista ja asketismista myöhäisantiikissa, ja vuonna 2012 sain yleisen historian dosentin arvon. Yliopistolaisena olen erityisesti keskittynyt arjen, kokemuksen, ja lapsuuden sekä antiikin sosiaali- ja kulttuurihistorian tutkimukseen, antiikin maailman, latinan kielen ja historiantutkimuksen metodiikan opetukseen, sekä opiskelijoiden ohjaukseen. Pidän tärkeänä yliopistohenkilökunnan jatkuvaa yhteiskunnallista osallistumista. 

Työtehtävät

Vuoden 2019 alusta alkaen olen toiminut historian yliopistonlehtorina, joka on vastuussa Latinankielisen kulttuurin ja latinan kielen opintokokonaisuudesta. Työni koostuu latinan kielen, historian menetelmätaitojen ja antiikin historian opetuksesta, opetuksen kehittämisestä, ja (ehtiessäni) tutkimuksesta. 

Osaamisalueiden kuvaus

Tutkimus

Päätutkimuskohteeni on esimodernin ajan (antiikin ja varhaiskeskiajan) arkielämä. Minua kiinnostavat erityisesti ihmisten väliset suhteet, niin kokemusten, elinympäristön kuin traditioiden välittymisenkin kannalta. Sosiaalisen toimintaympäristön ja sukupuolen huomioonotto ovat keskeisiä tutkimukselleni. Olen lähestynyt em. aihepiirejä erityisesti lapsuuden historian ja perhehistorian tutkimuksen avulla Rooman valtakunnan, varhaiskristillisyyden, ja varhaiskeskiajan konteksteissa. Viime aikojen tutkimuskohteita ovat olleet jatkuvuusstrategiat, toivon historia, orjuus, isovanhemmuus, sekä lasten toimijuus ja kokemukset. 

Lisäksi olen tutkimustoiminnassani perehtynyt humanistisen tutkimuksen laadullisiin menetelmiin, sekä Lapin diskursiiviseen rakentu/amiseen. Julkaisuni ja asiantuntijatehtäväni yliopiston asiantuntijatieteokannassa ovat tämän linkin takana. 

Opetus

Vastaan historian tutkinto-ohjelman Latinankielinen kulttuuri ja latinan kieli -opintokokonaisuudesta.

Olen opettanut (lähinnä Tampereen) yliopistossa 22 vuotta keskittyen erityisesti historintutkimuksen perusteiden ja menetelmien opettamiseen, sekä latinan kieleen ja antiikintutkimukseen liittyviin kursseihin. Olen myös ohjannut noin 110 kandidaatinseminaarityötä, joiden aihepiirit ovat vaihdelleet Aleksanteri Suuren sotaretkistä Eu:n Moldavia-suhteisiin. Olen ohjannut kahta tohtoroitumiseen johtanutta väitösprosessia, tällä hetkellä ohjaan yhtä tohtoriopiskelijaa. Opiskelijoiden käytännön ohjaus, sekä opetussuunnitelmien ja palautejärjestelmien kehittäminen on ollut keskeinen osa työtäni.

Yliopisto ja yhteiskunta

Olen toiminut erilaisissa yliopistollisissa luottamustehtävissä Tampereen yliopistossa hallinnon eri tasoilla. Olen tällä hetkellä yliopiston Koulutusneuvoston jäsen. Pidän myös tärkeänä (perustaja)jäsenyyttäni Alusta! -verkkolehden toimituskunnassa: lehti levittää tehokkaasti yhteiskunnallisesti suuntautunutta tutkimustietoa. Olen kirjoittanut lukuisia lähinnä antiikin tutkimusta popularisoivia kirjoituksia eri julkaisuihin ja tiedostusvälineisiin, sekä esiintynyt erilaisissa haastatteluissa ja podcasteissa. 

Sijaisuustieto

Luottamustoimet

- Tampereen yliopiston Koulutusneuvoston jäsen (2019 - )

- Tampereen yliopiston arvotyöryhmän jäsen (2019)

- Suomen Historiallisen Seuran hallituksen jäsen (2020 - )

- Historiantutkimuksen päivien (2022) järjestelytoimikunnan puheenjohtaja

Merkittävimmät julkaisut

Varhaiskristilliset lapsuusevankeliumit (Antti Marjasen ja Ulla Tervahaudan kanssa). Suomen eksegeettinen seura 2020. 

’Single life in Late Antiquity? Virgins between the Earthly and the Heavenly Family’, in S. Huebner and C. Laes (eds), Singles and Single Life in Antiquity. Cambridge University Press 2019, 276-291. 

‘Grandmothers in Roman Egypt’, Greek, Roman, and Byzantine Studies 57 (2017), 372–402. 

‘Experience, Agency, and the Children in the Past: the Case of Roman Childhood’, in C. Laes and V. Vuolanto (eds), Children and Everyday Life in the Roman and Late Antique World. Ashgate 2016, 11–24. 

Children and Asceticism in Late Antiquity. Continuity, Family Dynamics and the Rise of Christianity. Ashgate 2015. 

‘Children in the Roman World: Cultural and Social Perspectives. A Review Article’. Arctos 48 (2014), 435-450. 

‘Elite Children, Socialization and Agency in the late Roman World,’ in J.Evans Grubbs and T.Parkin (eds), Oxford Handbook of Childhood in Antiquity. Oxford and New York: Oxford University Press 2013, 580-599. 

Lapsuus ja arki antiikissa ja keskiajalla (Sari Katajala-Peltomaan kanssa). Gaudeamus 2013.

'Children and the Memory of Parents in the Late Roman World'. In V. Dasen & T. Späth (eds) Children, Memory, and Family Identity in Roman Culture. Oxford University Press 2010, 173-192. 

'Tutkimusprosessi, metodit ja historiantutkimuksen ominaislaatu'. Historiallinen Aikakauskirja 105 (3), 304-16. 

'Selling a Freeborn Child: Rhetoric and Social Realities in the Late Roman World'. Ancient Society 33 (2003), 169-207. 

***

Kaikkiaan noin 110 julkaisua, joista noin 60 on referoituja, ks. julkaisuni ja asiantuntijatehtäväni yliopiston asiantuntijatieteokannassa