Henkilöprofiili

Raisa Toivo

professori, historia, erityisalana varhaismoderni yhteiskunta
Sub unit: Historia ja filosofia |
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Oma esittely

Olen varhaismodernin yhteiskunnnan (noin 1500-1800) historian tutkija. Keskityn yleensä Suomen ja Ruotsin alueelta peräisin oleviin lähteisiin, mutta aina Eurooppalaisessa kontekstissa. Tällä hetkellä tutkin erityisesti elettyä usko ja uskoon liittyvien kokemusten historiaa. Johdan Eletyn uskon ryhmää Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippututkimusyksikössä (HEX) ja viimeistelen omaa akatemiatutkijan henkettani Katolinen reformaatio luterilaisessa Suomessa 1550-1700, jossa pohdiitaan uskonnollisia konflikteja, vainoja, selviiytymistä ja rinnakkaiseloa.  

Olen tutkinut tutkinut monenlaisia uuden ajan alun uskoon ja uskontoon, noituuteen, noitavainojíhin, sukupuoleen ja perheeseen sekä perheväkivaltaan ja rikoshistoriaan liittyviä teemoja, joista mielelläni keskustelen ja ohjaan niihin liittyviä töitä.

Työtehtävät

opetan graduseminaari (2019-2020) ja tunteiden ja kokemuksen historia.

Vedän uuden ajan alun tutkimuksen ryhmää ja HEX huippuyksikön Lived Religion tutkimusryhmää.

Vastaanottoajat

Tiistai 15-16 tai sopimuksen mukaan