Hyppää pääsisältöön

Trivium - Tampere Centre for Classical, Medieval, and Early Modern Studies

Trivium on monitieteinen Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tutkimuskeskus. Sen päätehtävä on koota ja edistää yhteiskunnallisen muutoksen ja pitkien jatkumoiden tutkimusta antiikista aina uuden ajan alkuun.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Trivium pyrkii vahvistamaan antiikin, keskiajan ja uuden ajan alun yhteiskuntiin suuntautuvaa tutkimusta Tampereella ja tutkimuksen kansainvälistä asemaa yhteisillä projekteilla, julkaisuilla ja säännöllisillä konferenssisarjoilla. Historioitsijoiden lisäksi keskuksen tutkijoina on filologeja, filosofeja ja kirjallisuustieteilijötä.

Triviumin tavoitteena on edistää Tampereen yliopistossa tehtävää vanhemman ajan tutkimusta, lisätä sen näkyvyyttä ja vahvistaa sen tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Trivium rohkaisee ja mahdollisuuksien mukaan tukee tutkijoidensa kansainvälistä julkaisemista ja verkostoitumista.

Trivium järjestää säännöllisiä konferenssi-, symposium- ja työpajasarjoja, joista pitkäaikaisin on Passages from Antiquity to the Middle Ages -konferenssisarja. Trivium pyrkii luomaan tutkimushankkeita yhteistyössä suomalaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa.

Tutkimustoiminnan läpikulkeva punainen lanka on niin sanottu pitkä jatkumo ja pyrkimys perinteisten tutkimuskenttärajojen ylittämiseen epookkien ja oppiainerajojen yli. Triviumin tutkimus haastaa aikakausirajoja antiikin ja keskiajan samoin kuin keskiajan ja uuden ajan alun suhteen ja yhdistää lähestymistapoja sosiaali- ja kulttuurihistoriasta sekä poliittisesta ja aatehistoriasta.

Lähestymistapa on avannut myös hedelmällisiä yhteistyömahdollisuuksia modernin ajan historiantutkimuksen suuntaan. Keskeisiä tutkimusteemojamme ovat

  • uskonto
  • yhteiskunta ja arkipäivä
  • sukupuoli, lapsuus- ja perhehistoria
  • lääketieteen sosiaalihistoria
  • kulttuurien vuorovaikutus, kommunikaatio ja konfliktit