Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopisto
puhelinnumero+358503186231
Keskustakampus

Työtehtävät

FT, dosentti, yliopistonlehtori, historiantutkimuksen metodologia

Vastuullinen johtaja hankkeessa Äitiyspakkaus tunne-esineenä: hyvinvointivaltion sosiomateriaaliaalinen kokemus 1930-luvulta 2000-luvulle (Koneen Säätiö 2020-2024).

Tutkimuskohteet

Kulttuuriperinnön historia, kokemuksen historia, tunteiden historia, äitiyspakkaus, toisen maailmansodan jälkeinen jälleenrakennuksen aika, eletty kansakunta, UNESCOn maailmanperintö, valokuvan käyttö historiantutkimuksessa

Tutkimusyksikkö

Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikkö (HEX)

Merkittävimmät julkaisut

Euroopan komission raportti:

Sonkoly, Gabor & Vahtikari, Tanja, European Commission Policy Review: Innovation in Cultural Heritage Research. For an integrated European Research Policy. European Union, Luxembourg, 2018, https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1dd62bd1-2216-11e8-ac73-01aa75ed71a1.

Tieteelliset artikkelit (uusimmat):

Vahtikari, Tanja, Kivilaakso, Aura & Latvala-Harvilahti, Pauliina, Kaupunki, kulttuuriperintökokemus ja osallistuminen, in Terhi Ainiala, Aura Kivilaakso, Pia Olsson, Panu Savolainen & Tanja Vahtikari (eds.), Humanistinen kaupunkitutkimus. Vastapaino: Tampere, 2021.

Ainiala, Terhi, Kivilaakso, Aura, Olsson, Pia, Savolainen, Panu & Vahtikari, Tanja, Kadun kulmassa. Reittejä humanistiseen kaupunkitutkimukseen, in Terhi Ainiala, Aura Kivilaakso, Pia Olsson, Panu Savolainen & Tanja Vahtikari (eds.), Humanistinen kaupunkitutkimus. Vastapaino: Tampere, 2021.

Vahtikari, Tanja, Post-War Urban Pageants in Finland: Representation, Participation and Power, in Simon Gunn & Tom Hulme (eds.), New Approaches to Governance and Rule in Urban Europe Since 1500. Routledge: London, 2020, 150–168.

Vahtikari, Tanja, Historicizing historical re-enactment and urban heritagescapes: Engaging with past and place through historical pageantry, c. 1900–1950s, in Sarah De Nardi, Hilary Orange, Steven High and Eerika Koskinen-Koivisto (eds.), Routledge Handbook of Memory and Place. Routledge: London/ New York, 2019, 334–342.

Laine, Silja, Männistö-Funk, Tiina & Vahtikari, Tanja, Kadun kuvat. Valokuvat lähteinä kaupunkihistorian tutkimuksessa. Historiallinen aikakauskirja 2/2019, 169–185.

Vahtikari, Tanja, Hannikainen, Matti O & Nyström, Samu, Kaupunkihistoria: Monet menneisyydet, uudet tulkinnat. Historiallinen aikakauskirja, 2/2019, 133–136.

Vahtikari, Tanja, Harmonising heritage in the Nordic countries. Context (Institute of Historic Building Conservation), Theme issue: European Perspectives, No. 157, 2018, 23–25.

Vahtikari, Tanja, ICOMOS, the States Parties and the Transforming Frameworks of World Heritage Valuation, in Carmen Asshoff (ed.), A city, we need to build an entire city! Arbeitshefte des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen. Landesamt für Denkmalpflege Hessen: Darmstadt, 2017, 169–174.

Vahtikari, Tanja, ‘Washing Away the Dirt of the War Years’: History, Politics and the Reconstruction of Urban Communities in Post-World War II Helsinki, in Harm Kaal & Stefan Couperus (eds.) (Re)Constructing Communities in Europe, 1918–1968: Senses of Belonging Below, Beyond and Within the Nation-State. Routledge: London / New York, 2017, 65–84.

Vahtikari, Tanja, ‘Ei minkään Saarijärven Paavon tarinaa:’ Vuosisataisjuhla menneisyyden ja tulevaisuuden välittäjänä jälleenrakennusajan Helsingissä, teoksessa Mervi Kaarninen, Tanja Vahtikari & Timo Vilén (toim.), Kaupunki tapahtumien näyttämönä [Cities Staging Events]. SKS: Helsinki, 2016, 35–64.

Vahtikari, Tanja & Vilén, Timo, Katse kaupunkiin: kaupunkitapahtumat ja kaupunkien katsominen historian tutkimuskohteena, teoksessa Mervi Kaarninen, Tanja Vahtikari & Timo Vilén (eds.), Kaupunki tapahtumien näyttämönä. SKS: Helsinki, 2016, 7–31.

Vahtikari, Tanja, Merkityksin rakennettu Vanha Rauma: suomalaisen historiallisen kaupungin varhainen määrittely valintoina ja vuoropuheluna 1900–1970, teoksessa Katri Lento & Pia Olsson (toim.), Muistin kaupunki. Tulkintoja kaupungista muistin ja muistamisen paikkana. Historiallinen Arkisto 138. Finnish Literature Society: Helsinki, 2013, 294–323.

Monografiat ja toimitetut teokset (uusimmat):

Vahtikari, Tanja, Ainiala, Terhi, Kivilaakso, Aura, Olsson, Pia & Savolainen, Panu (eds.), Humanistinen kaupunkitutkimus. Vastapaino: Tampere, 2021.

Matti O. Hannikainen, Tanja Vahtikari & Samu Nyström (toim.), Kaupunkihistorian teemanumero. Historiallinen aikakauskirja, 2/2019.

Vahtikari, Tanja, Valuing World Heritage Cities. Routledge: London / New York, 2017.

Kaarninen, Mervi, Vahtikari, Tanja & Vilén, Timo (toim.), Kaupunki tapahtumien näyttämönä. SKS: Helsinki, 2016.

Lieven Ameel, Salla Jokela, Aura Kivilaakso, Silja Laine & Tanja Vahtikari (toim.), Teemanumero Joustava kaupunki. Terra 128:4 (2016).

Cantell, Timo, Vahtikari, Tanja & Wass, Teemu (toim.), Teemanumero: Helsinki in Comparative Historical Perspectives. Kvartti – Quarterly 3/2016.