ITÄMERI-KÄVELYPÄIVÄN 6.5. TIEDOTE


Koulumme teema on tänä lukuvuonna kestävä kehitys ja vastuulliset valinnat, ja siihen liittyen järjestämme Itämeri-kävelyn torstaina 6.5.2021. Kävelytempauksella tuetaan Itämeren suojelua. Järjestävä taho ”Elävä Itämeri” -säätiö (Baltic Sea Action Group BSAG) on sitoutumaton säätiö, jonka tavoitteena on Itämeren palauttaminen hyvään ekologiseen tilaan, jotta tulevatkin sukupolvet voisivat nauttia merestä.

BSAG tekee työtä Itämeren puolesta tuomalla yhteen kulloinkin tarvittavia, vaikutusvaltaisia tahoja – yrityksiä, tutkijoita ja poliittisia päättäjiä. Säätiön kunnianhimoisella agendalla on rehevöitymisen ja ilmastonmuutoksen hillintä, ympäristöriskien hallinta merellä ja meriluonnon monimuotoisuuden suojelu.

Itämeri-kävelypäivän 6.5. infoa:

Koulupäivän pituus
1.-2.lk 8.15-12.15
3.-6.lk 8.20-12.10

➢ Oppilaat tutustuvat Itämeren suojeluun oman luokanopettajansa kanssa.

➢ Kaikki oppilaat osallistuvat kävelyyn, joten pukeutuminen sään mukaan.

➢ Koulupäivän aikana oppilaat tekevät luokanopettajansa johdolla kävelyretken. Tälle kävelyretkelle kukin oppilas voi pyytää yhden tai useamman sponsorin, joka maksaa oppilaan kanssa sovitun sponsorisumman ”Elävä Itämeri”-säätiölle.

➢ Sponsorisumma maksetaan koko kävelyretkestä, emme kierrä mitään yhteistä rataa.

➢ Sponsorit voivat olla perheenjäseniä, perheen ystäviä tai tuttavia sekä yrityksiä. Lahjoittaminen ja sponsorien pyytäminen on vapaaehtoista.

➢ Lisätietoa: www.bsag.fi ja www.itamerikoulu.fi

➢ Itämeri-kävelyn tuotto lahjoitetaan Baltic Sea Action Groupin (”Elävä Itämeri” -säätiön) Itämeren suojelutyön hyväksi. Maksuohjeet:

➢ Tilin omistaja: ”Elävä Itämeri” -säätiö
Tilinumero: FI20 6601 0001 0935 66
BIC: AABAFI22
Viesti: Itämeri-kävely 2021 Tampereen yliopiston normaalikoulu

➢ Tämän infon saa lähettää sponsorille eteenpäin sähköpostina tms. Koulumme kestävän kehityksen vuositeeman mukaisesti emme lähetä tätä infoa koteihin monisteena.

➢ Keräysluvan haltija: ”Elävä Itämeri” -säätiö. Rahankeräyslupa: RA/2016/521 voimassa 01.11.2016-31.10.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Itämeri ei voi odottaa, kaikkien apua tarvitaan nyt!

Norssin alakoulun opettajat